سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

کلیه مقالات این فصلنامه در وبسایت http://isf.jrl.police.ir (فصلنامه دانش انتظامی اصفهان) بارگزاری می گردد و علاقه مندان می توانند به صورت رایگان فایل PDF کامل این مقالات را از طریق همین وبسایت دریافت نمایند.