این فصلنامه در راستای رویکرد علمی و دانش بنیان پلیس، از پاییز 1393 شروع به فعالیت کرده و مفتخر به همکاری با فرهیختگان و دانشجویان و اساتید و صاحب نظران در خصوص مباحث مربوط به نظم و امنیت استان اصفهان است که به صورت رایگان مقالات شما را داوری و چاپ می کند.