مسئولیت مدنی وکیفری اشخاص حقیقی وحقوقی ارائه کننده‌ی خدمات گردشگری نسبت به گردشگران داخلی وخارجی در انواع گردشگری
1. مسئولیت مدنی وکیفری اشخاص حقیقی وحقوقی ارائه کننده‌ی خدمات گردشگری نسبت به گردشگران داخلی وخارجی در انواع گردشگری

پوریا رضایی؛ سید محسن قائم فرد؛ حسین حسین زاده

دوره 1400، شماره 28 ، تابستان 1400، صفحه 1-25

چکیده
  گردشگری ضرورتی انکارناشدنی در تمامی کشورهای جهان به شمار میرود. نه تنها از این روی که نام صنعت برخود گرفته که نقشی فراسوی اقتصاد در تبادل فرهنگ و همبستگی جامعه بین‌الملل بازی می‌کند. پویایی این حوزه ...  بیشتر
بررسی اثربخشی گشت های امنیت اخلاقی در پیشگیری از پدیده بدحجابی در شهر اصفهان
2. بررسی اثربخشی گشت های امنیت اخلاقی در پیشگیری از پدیده بدحجابی در شهر اصفهان

آقاعلی یوسفوند؛ عبدالرضا امیری؛ اصحاب حبیب زاده

دوره 1400، شماره 28 ، تابستان 1400، صفحه 27-54

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی گشت های امنیت اخلاقی در پیشگیری از پدیده بدحجابی در شهر اصفهان در سال 91 می باشد، جامعه آماری شامل 132 نفر از پرسنل پاوا و امنیت اخلاقی استان اصفهان که در گشت های امنیت اخلاقی ...  بیشتر
سلامت روانی در افراد دارای وابستگی به مواد مخدر و افراد غیر وابسته
3. سلامت روانی در افراد دارای وابستگی به مواد مخدر و افراد غیر وابسته

راحله سموعی؛ رضا اسحاقی؛ سید علی نقی علوی

دوره 1400، شماره 28 ، تابستان 1400، صفحه 55-78

چکیده
  گرایش و اعتیاد به سوء مصرف مواد از موضوعات مهم در حوزه مطالعات روانشناختی و سلامت روان است و تلاش محققان و درمانگران این حوزه را به خود اختصاص داده است. این پژوهش با هدف  مقایسه سلامت روانی افراد دارای ...  بیشتر
بررسی سیستم انگیزشی مدیریت منابع انسانی در پذیرش مسئولیت کارکنان ف.ا.ا.اصفهان
4. بررسی سیستم انگیزشی مدیریت منابع انسانی در پذیرش مسئولیت کارکنان ف.ا.ا.اصفهان

داریوش رحمتی؛ حسین بجانی؛ جواد منظمی تبار؛ رحمت الله کرباسیون

دوره 1400، شماره 28 ، تابستان 1400، صفحه 78-98

چکیده
  هدف این تحقیق شناسایی نظام های انگیزشی موثر بر پذیرش مسئولیت پذیری کارکنان ف ا استان اصفهان است. به عبارتی سوال اصلی این تحقیق  عبارت است از نظام های انگیزشی موثر بر پذیرش مسئولیت کارکنان ف ا استان ...  بیشتر
تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مسئولیت پذیری کارکنان (مطالعه موردی : کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان)
5. تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مسئولیت پذیری کارکنان (مطالعه موردی : کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان)

سیدعلی مینایی؛ شهامت حسینیان؛ احمدرضا اسماعیلی

دوره 1400، شماره 28 ، تابستان 1400، صفحه 99-120

چکیده
          هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مسوولیت پذیری کارکنان (مطالعه موردی کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان) بوده است. جامعه ی آماری، کارکنان فرماندهی انتظامی ...  بیشتر
تحلیلی بر مسائل حقوقی جهانگردی در ایران
6. تحلیلی بر مسائل حقوقی جهانگردی در ایران

مهنام بیک محمدی

دوره 1400، شماره 28 ، تابستان 1400، صفحه 121-130

چکیده
  سیر و سیاحت و گذران اوقات فراغت از گذشته دور با اهداف مختلف و انگیزه های گوناگون وجود داشته است و انسانها به خاطر نیازهای روحی، روانی،ارضاء حس کنجکاوی، ماجراجوئی و... دست به حرکتهای جهانگردی زده اند. این ...  بیشتر