تحلیل مبلمان ترافیکی و نقش آن در طراحی منظر شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی:بخش مرکزی شهر اصفهان)
1. تحلیل مبلمان ترافیکی و نقش آن در طراحی منظر شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی:بخش مرکزی شهر اصفهان)

نگار دائی؛ علی زنگی آبادی؛ مهین نسترن

دوره 1400، شماره 27 ، بهار 1400، صفحه 1-21

چکیده
  این پژوهش، با هدف تحلیل مبلمان ترافیکی و نقش آن در طراحی منظر شهری در منطقة 3 شهر اصفهان می باشد. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی بوده است که اطلاعات آن به صورت مطالعات میدانی، اسنادی، ...  بیشتر
مقایسه ویژگی های شخصیتی رانندگان متخلف وقانون مدار شهر اصفهان
2. مقایسه ویژگی های شخصیتی رانندگان متخلف وقانون مدار شهر اصفهان

مریم شجاعی؛ سید حمید آتش پور؛ علی مهداد

دوره 1400، شماره 27 ، بهار 1400، صفحه 23-54

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه ویژگی های  شخصیتی  رانندگان متخلف و قانون مدار  شهر اصفهان انجام شد . تعداد نمونه ها متشکل از 300 نفر در دو گروه 150 نفره از رانندگان متخلف و غیر متخلف بود که در شهر ...  بیشتر
راهکارهایی برای کاهش، کنترل و بازپروری زندانیان
3. راهکارهایی برای کاهش، کنترل و بازپروری زندانیان

ایمان رحیمی پور؛ قدرت الله خسروشاهی

دوره 1400، شماره 27 ، بهار 1400، صفحه 55-82

چکیده
  این تحقیق مبتنی بر این پیش فرض است که مجرم می تواند تغییر رفتار اجتماعی دهد و اقدامات آموزشی و تربیتی در این راستا مفید است. یکی از روش های مهار و تنبه بخشی به مجرمین تعیین مجازات زندان است که در فرد مجرم ...  بیشتر
نقد و برررسی شنود غیرمجاز در فضای سایبری
4. نقد و برررسی شنود غیرمجاز در فضای سایبری

پریوش خلجی؛ محمود مالمیر؛ راضیه قاسمی

دوره 1400، شماره 27 ، بهار 1400، صفحه 83-108

چکیده
  بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین ، که تجلی روشن آن فضای سایبر است مسأله جدیدی را با عنوان جرایم رایانه ای پیش روی قانون گذار قرار داده است که یکی از مصداق های آن بزه شنود غیر مجاز است. منظور از شنود اطلاع ...  بیشتر
رابطه فرسودگی شغلی و سلامت عمومی درمیان کارکنان راهنمایی و رانندگی شهر اصفهان
5. رابطه فرسودگی شغلی و سلامت عمومی درمیان کارکنان راهنمایی و رانندگی شهر اصفهان

محمد نصیری؛ ابوالقاسم نوری؛ احمدعلی فروغی

دوره 1400، شماره 27 ، بهار 1400، صفحه 109-130

چکیده
  فرسودگی شغلی یکی از عوامل اساسی در کاهش کارایی، از دست رفتن نیروی انسانی و ایجاد عوارض جسمانی و روانی، خصوصاً در حرفه‌های خدمات انسانی، می‌باشد. با توجه به اهمیت نقش کارکنان راهنمایی و رانندگی در سیستم ...  بیشتر
نقش پلیس در پیشگیری از جرائم اخلاقی (موردمطالعه : شهرستان کاشان)
6. نقش پلیس در پیشگیری از جرائم اخلاقی (موردمطالعه : شهرستان کاشان)

ابراهیم رجبی تاج امیر؛ رسول رحیمی؛ مهدی دهقان‌پورآرانی

دوره 1400، شماره 27 ، بهار 1400، صفحه 131-153

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر اقدامات پیشگیرانه وضعی و اجتماعی پلیس بر کاهش جرایم اخلاقی انجام شد که از لحاظ روش، توصیفی و از نظر روش جمع آوری داده ها نیز پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته می ...  بیشتر