نقش پلیس در تأمین امنیت و جذب گردشگری (نمونه موردی شهر اصفهان)
1. نقش پلیس در تأمین امنیت و جذب گردشگری (نمونه موردی شهر اصفهان)

احمد شاهیوندی؛ مرتضی اسحاقی

دوره 1399، شماره 26 ، زمستان 1399، صفحه 1-21

چکیده
  از آنجایی که پلیس تأمین کننده امنیت جانی، مالی، روانی و اجتماعی گردشگران است، نقش آن در رضایت مندی و جذب تعداد بیشتر گردشگران خارجی بسیار حائز اهمیت است. هدف از انجام این تحقیق شناخت نقش پلیس در توسعة ...  بیشتر
تبیین جامعه شناختی تاثیر حضور عینی نیروی انتظامی در ایجاد احساس امنیت در بین شهروندان اصفهانی
2. تبیین جامعه شناختی تاثیر حضور عینی نیروی انتظامی در ایجاد احساس امنیت در بین شهروندان اصفهانی

زهرا طاهری

دوره 1399، شماره 26 ، زمستان 1399، صفحه 23-50

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین چگونگی نقش و حضور نیروی انتظامی(پلیس) در ایجاد احساس امنیت در بین شهروندان اصفهانی صورت گرفته است. جهت اندازه گیری متغیر نیروی انتظامی در سه بعد جدیت، عملکرد و توانایی مورد سنجش ...  بیشتر
بررسی تاثیر طرح انضباط اجتماعی بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهرکاشان
3. بررسی تاثیر طرح انضباط اجتماعی بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهرکاشان

ابراهیم خلفی؛ اکبر سلیمی؛ مهدی معصوم بیگی

دوره 1399، شماره 26 ، زمستان 1399، صفحه 51-74

چکیده
  یکی از وظایف ذاتی پلیس پیشگیری از جرم است. پلیس هم برای انجام این مسولیت طرح‌های گوناگونی را اجرا می‌کند. در تحقیق حاضر با هدف شناسایی میزان تاثیر اجرای طرح انضباط اجتماعی بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت ...  بیشتر
پیش بینی رفتارهای پر خطر رانندگی بر اساس ویژه گیهای شخصیتی، میزان اعتیاد به بازیهای رایانه ای خشن و هیجان خواهی با نقش تعدیل کنندگی خود کنترلی در جوانان 18 تا 30 ساله
4. پیش بینی رفتارهای پر خطر رانندگی بر اساس ویژه گیهای شخصیتی، میزان اعتیاد به بازیهای رایانه ای خشن و هیجان خواهی با نقش تعدیل کنندگی خود کنترلی در جوانان 18 تا 30 ساله

فاطمه میرطالبی؛ هادی فرهادی

دوره 1399، شماره 26 ، زمستان 1399، صفحه 75-105

چکیده
  عدم کنترل هیجانات در حین رانندگی، می تواند جان خود و اطرافیان را با خطر مرگ روبرو کند. این رفتار شامل نقص قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی مانند سبقت و سرعت غیرمجاز، عدم رعایت حق تقدم، عبور از چراغ قرمز، ...  بیشتر
نقش سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) در افزایش ایمنی راه ها (مطالعه موردی: راه اصفهان-شیراز)
5. نقش سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) در افزایش ایمنی راه ها (مطالعه موردی: راه اصفهان-شیراز)

محمدرضا اسدی باغبادرانی؛ امیر رضا رحیمی

دوره 1399، شماره 26 ، زمستان 1399، صفحه 107-138

چکیده
  حوادث جاده ای یکی از معضلات اساسی حمل و نقل در سطح جهان می باشد. در کشورهای پیشرفته جهان جهت کاهش میزان تلفات، حوادث و خسارات ناشی از آن، همزمان با ایجاد سیستم مدیریت حوادث، آن را با سیستم های هوشمند حمل ...  بیشتر
نقش مشارکتهای مردمی در پیشگیری از نزاع دسته جمعی در شهرستان اصفهان
6. نقش مشارکتهای مردمی در پیشگیری از نزاع دسته جمعی در شهرستان اصفهان

نوربخش صانعی؛ صیاد درویشی

دوره 1399، شماره 26 ، زمستان 1399، صفحه 139-155

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان تاثیر مشارکتهای مردمی در اثربخشی پیشگیری از نزاع دسته جمعی شهر اصفهان انجام شده است. این پژوهش از لحاظ رویکرد تحقیق کمی و از لحاظ  هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – ...  بیشتر