تحلیل و ارزیابی شاخص های امنیت گردشگران مطالعه موردی کلانشهر اصفهان
1. تحلیل و ارزیابی شاخص های امنیت گردشگران مطالعه موردی کلانشهر اصفهان

ریحانه نیکبخت- اصغر ضرابی- مجید گیوی

دوره 1399، شماره 24 ، تابستان 1399، صفحه 1-21

چکیده
  امنیت گردشگران از مهم ترین اقدامات جهت توسعه صنعت گردشگری و پایداری می باشد . در این پژوهش سعی شده است شاخص های تاثیر گذار بر امنیت گردشگران شناسایی، اصول و شاخص های امنیت و آسایش گردشگران در مقصدهای گردشگری ...  بیشتر
بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی تمرکز مجرمین خاص در برخی محلات شهر اصفهان
2. بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی تمرکز مجرمین خاص در برخی محلات شهر اصفهان

هاجر امینی- بهزاد حکیمی نیا - حدیثه رمضانی فر

دوره 1399، شماره 24 ، تابستان 1399، صفحه 23-51

چکیده
  در این مقاله، برای بررسی نقش عوامل مؤثر بر گرایش به جرم، ابتدا تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفته و سپس چارچوب علمی لازم برای پاسخ نظری به سؤالات اساسی تحقیق مشخص شد. در ادامه ...  بیشتر
شناسایی روش‌های تسهیل انتقال یادگیری با تأکید بر آموزش‌های مهارتی در فرماندهی انتظامی استان اصفهان
3. شناسایی روش‌های تسهیل انتقال یادگیری با تأکید بر آموزش‌های مهارتی در فرماندهی انتظامی استان اصفهان

حسن کاویانی- محمد رضا نیلی - حسن خلیلی

دوره 1399، شماره 24 ، تابستان 1399، صفحه 53-75

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی روش­های تسهیل کننده فرآیند انتقال یادگیری با تاکید بر آموزش­های مهارتی در پایوران نیروی انتظامی استان اصفهان است. روش پژوهش کیفی و از نوع مورد پژوهی و جامعه آماری آن شامل کلیه ...  بیشتر
تحلیل جرم شناختی بازی‌های رایانه‌ای
4. تحلیل جرم شناختی بازی‌های رایانه‌ای

قدرت الله خسرو شاهی- خدیجه طهماسبی قرابی

دوره 1399، شماره 24 ، تابستان 1399، صفحه 77-101

چکیده
  امروزه تقریباً حدود دو قرن است که صنعت و فنّاوری دنیای بشر را تسخیر کرده و به‌صورت لجام‌گسیخته‌ای زندگی‌اش را در سیطره خود درآورده است به‌طوری‌که بشر به‌شدت به این صنعت و فنّاوری وابسته شده و ناگزیر ...  بیشتر
تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر تاب آوری کارکنان یگان ویژه(مورد مطالعه درجه داران یگان ویژه اصفهان)
5. تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر تاب آوری کارکنان یگان ویژه(مورد مطالعه درجه داران یگان ویژه اصفهان)

ابوالفضل بهمنی

دوره 1399، شماره 24 ، تابستان 1399، صفحه 103-120

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر تاب آوری کارکنان یگان ویژه می باشد. این پژوهش نیمه تجربی ازنوع پیش آزمون،پس آزمون وگروه آزمایش و گواه می باشد .که با نمونه گیری تصادفی ساده ، تعداد  ...  بیشتر
علل و انگیزه های خشونت و پرخاشگری در اغتشاشات و آشوبگری از منظر روانشناختی
6. علل و انگیزه های خشونت و پرخاشگری در اغتشاشات و آشوبگری از منظر روانشناختی

احمد نورعلی- رسول صالحی

دوره 1399، شماره 24 ، تابستان 1399، صفحه 121-142

چکیده
  امنیت هر جامعه ای از مهمترین عوامل حیاتی در بقای کشور و حفظ حاکمیت ارضی و سیاسی آن می باشد که در هر کشوری می بایستی این امنیت با ابزارهای مختلف به صورت پایدار حفظ و استمرار داشته باشد . در بسیاری از مواقع ...  بیشتر