رتبه بندی شاخص‌های امنیت گردشگری در ایران مطابق با معیارهای جهانی
1. رتبه بندی شاخص‌های امنیت گردشگری در ایران مطابق با معیارهای جهانی

سعید خلیلی - محمد رضا اقارب پرست - داوود افشاری

دوره 1399، شماره 23 ، بهار 1399، صفحه 1-23

چکیده
  در کشورهای پیشرو در صنعت گردشگری همواره به دنبال روش‌های ارتقاء امنیت در کشورشان هستند زیرا زیربنای تمام جاذبه های گردشگری امنیت است. 14 شاخص در معیارهای جهانی وجود دارد که در رضایتمندی و جذب گردشگر موثر ...  بیشتر
عوامل موثر بر ادراک مخاطرات سفر در سه گونه اصلی گردشگری ایران
2. عوامل موثر بر ادراک مخاطرات سفر در سه گونه اصلی گردشگری ایران

محمد شریفی تهرانی احمد شاهیوندی رضوان فرقانی

دوره 1399، شماره 23 ، بهار 1399، صفحه 25-54

چکیده
  هدف این پژوهش تحلیل ادراک سه گونه­ اصلی گردشگران داخلی ایران (مشتمل بر گردشگران مذهبی، فرهنگی-تاریخی و اکوتوریست­ها) از ابعاد مختلف مخاطرات احتمالیِ مقصدهای مشهد، اصفهان و همچنین پارک ملی توران در ...  بیشتر
مقایسه آسیب‌های سازمانی از نظر سطوح بالا و سطوح پایین سازمان (مورد مطالعه: کارکنان فرماندهی انتظامی شهر اصفهان)
3. مقایسه آسیب‌های سازمانی از نظر سطوح بالا و سطوح پایین سازمان (مورد مطالعه: کارکنان فرماندهی انتظامی شهر اصفهان)

احمدرضا کاویانی - اکبر اعتباریان

دوره 1399، شماره 23 ، بهار 1399، صفحه 55-75

چکیده
  هدف این تحقیق مقایسه آسیب‌شناسی سازمانی از نظر رده‌های مختلف (پایین، میانی، بالا) کارکنان فرماندهی انتظامی شهر اصفهان بود. تحقیق حاضر به شیوه کمی و با استفاده از روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه ...  بیشتر
بررسی میزان و تاثیر سواد رسانه ای نوجوانان در بروز اغتشاشات
4. بررسی میزان و تاثیر سواد رسانه ای نوجوانان در بروز اغتشاشات

فرحناز ملکی سید علی هاشمیان فر

دوره 1399، شماره 23 ، بهار 1399، صفحه 77-105

چکیده
  این پژوهش بر مبنای اهمیت بررسی آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی موبایلی در دوره نوجوانی و با توجه به اهمیت سواد رسانه‌ای به عنوان مفهوم مهمی در پیشگیری از این آسیب‌ها طراحی گردید. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ...  بیشتر
بررسی میزان تاثیر باورهای دینی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی (مطالعه موردی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان اصفهان)
5. بررسی میزان تاثیر باورهای دینی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی (مطالعه موردی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان اصفهان)

مهدی حیران یزدی- محمدتقی عصار-یوسف محمدی مقدم

دوره 1399، شماره 23 ، بهار 1399، صفحه 107-136

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیر باورهای دینی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی (مطالعه موردی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان اصفهان) بوده است.  جامعه آماری، کارکنان ستاد فرماندهی نیروی ...  بیشتر
بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت زنان با تاکید بر مراکز رفاهی و تفریحی شهر اصفهان
6. بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت زنان با تاکید بر مراکز رفاهی و تفریحی شهر اصفهان

بهناز مدنی احمد شاهیوندی؛ مرتضی اسحاقی

دوره 1399، شماره 23 ، بهار 1399، صفحه 137-166

چکیده
  زنان مهمترین و اثرگذار ترین افراد در جامعه و مهمترین عضو کانون هر خانواده هستند و برنامه ریزی هدفمند و راهبردی با اهداف مختلف امنیتی، فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... برای اوقات فراغت زنان ...  بیشتر