ا

 • ابراهیمی، فرهنگ بررسی علل تخلفات رفتاری (خودکشی و خودزنی) سربازان وظیفه در شهر اصفهان و ارائه راهکارهایی در جهت کاهش آن [دوره 1393، شماره 1، 1393، صفحه 58-75]

 • اسحاقی، مرتضی جانمایی ایستگاه های پلیس گردشگری با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری (مطالعه موردی: ایستگاه های پلیس گردشگری شهر اصفهان) [دوره 1393، شماره 2، 1393، صفحه 1-22]

 • اله خسروشاهی، قدرت بررسی رابطه‌ی بین سرمایه اجتماعی و جرم (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 1393، شماره 1، 1393، صفحه 22-40]

 • اله میرزایی، عنایت تحلیل تأثیر مولفه های اجتماعی- محیطی بر احساس امنیت (مطالعه موردی:مناطق 8 و 12 شهرداری اصفهان) [دوره 1393، شماره 2، 1393، صفحه 113-135]

 • امینی، منا بررسی ارتباط شبکه های ماهواره ای فارسی زبان بر جرائم منافی عفت (مطالعه موردی: جرائم منافی عفت زنان شهر اصفهان) [دوره 1393، شماره 2، 1393، صفحه 87-112]

ب

 • بیطرف، فاطمه عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان دانشگاه های دولتی و غیر دولتی به پلیس (مطالعه موردی: دانشجویان شهر اصفهان) [دوره 1393، شماره 2، 1393، صفحه 45-66]

پ

 • پور، ریحانه عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان دانشگاه های دولتی و غیر دولتی به پلیس (مطالعه موردی: دانشجویان شهر اصفهان) [دوره 1393، شماره 2، 1393، صفحه 45-66]

ح

 • حاجی هاشمی، محسن جانمایی ایستگاه های پلیس گردشگری با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری (مطالعه موردی: ایستگاه های پلیس گردشگری شهر اصفهان) [دوره 1393، شماره 2، 1393، صفحه 1-22]

 • حبیبی قهفرخی، نوید بررسی نگرش‌ مسئولان انتظامی استان اصفهان نسبت به پژوهش و بکارگیری نتایج آن [دوره 1393، شماره 2، 1393، صفحه 67-86]

 • حسین مشرف جوادی، محمد جانمایی ایستگاه های پلیس گردشگری با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری (مطالعه موردی: ایستگاه های پلیس گردشگری شهر اصفهان) [دوره 1393، شماره 2، 1393، صفحه 1-22]

ر

 • رضائی، فاطمه بررسی کیفیت خدمات دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری های شهر اصفهان در سال ۱۳۹۱ [دوره 1393، شماره 1، 1393، صفحه 78-98]

ز

 • زنگنه، مهدی تحلیل عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در پارک های شهر اصفهان [دوره 1393، شماره 2، 1393، صفحه 23-44]

س

 • سادات سعادت یار، فهیمه عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان دانشگاه های دولتی و غیر دولتی به پلیس (مطالعه موردی: دانشجویان شهر اصفهان) [دوره 1393، شماره 2، 1393، صفحه 45-66]

ش

 • شاهیوندی، احمد تحلیل تأثیر مولفه های اجتماعی- محیطی بر احساس امنیت (مطالعه موردی:مناطق 8 و 12 شهرداری اصفهان) [دوره 1393، شماره 2، 1393، صفحه 113-135]

 • شرفی، زکیه تحلیل عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در پارک های شهر اصفهان [دوره 1393، شماره 2، 1393، صفحه 23-44]

ع

 • علیخاصی، محمد بررسی علل تخلفات رفتاری (خودکشی و خودزنی) سربازان وظیفه در شهر اصفهان و ارائه راهکارهایی در جهت کاهش آن [دوره 1393، شماره 1، 1393، صفحه 58-75]

ق

 • قائدی، سیروس بررسی نقش پلیس در برخورد با رفتارهای ضد امنیت در آئین چهارشنبه سوری -با رویکردی بر تجربه پلیس اصفهان [دوره 1393، شماره 1، 1393، صفحه 42-55]

م

 • مالمیر، محمود بررسی ارتباط شبکه های ماهواره ای فارسی زبان بر جرائم منافی عفت (مطالعه موردی: جرائم منافی عفت زنان شهر اصفهان) [دوره 1393، شماره 2، 1393، صفحه 87-112]

 • محمد صائب، سید بررسی اثر بخشی آموزشی دوره تربیت مربی از دیدگاه فرماندهان و روسای کلانتری و پاسگاههای نیروی انتظامی استان اصفهان [دوره 1393، شماره 1، 1393، صفحه 2-19]

 • مدنی، بهناز بررسی و سنجش عوامل کاربردی در ایجاد احساس امنیت گردشگران داخلی مورد : گردشگران شهر اصفهان [دوره 1393، شماره 1، 1393، صفحه 100-112]

 • میرحیدری، حسن بررسی کیفیت خدمات دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری های شهر اصفهان در سال ۱۳۹۱ [دوره 1393، شماره 1، 1393، صفحه 78-98]

 • مریم عبدالهی، سیده جانمایی ایستگاه های پلیس گردشگری با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری (مطالعه موردی: ایستگاه های پلیس گردشگری شهر اصفهان) [دوره 1393، شماره 2، 1393، صفحه 1-22]

 • منصور دهقان نیا، محمد بررسی نگرش‌ مسئولان انتظامی استان اصفهان نسبت به پژوهش و بکارگیری نتایج آن [دوره 1393، شماره 2، 1393، صفحه 67-86]

 • منصور دهقان نیا، محمد بررسی رابطه‌ی بین سرمایه اجتماعی و جرم (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 1393، شماره 1، 1393، صفحه 22-40]

 • مهداد، علی بررسی اثر بخشی آموزشی دوره تربیت مربی از دیدگاه فرماندهان و روسای کلانتری و پاسگاههای نیروی انتظامی استان اصفهان [دوره 1393، شماره 1، 1393، صفحه 2-19]

ن

 • نجفی، داود بررسی رابطه‌ی بین سرمایه اجتماعی و جرم (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 1393، شماره 1، 1393، صفحه 22-40]