ا

ب

 • بهمنی، ابوالفضل تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر تاب آوری کارکنان یگان ویژه(مورد مطالعه درجه داران یگان ویژه اصفهان) [دوره 1399، شماره 24، 1399، صفحه 103-120]

ح

خ

د

 • درویشی، صیاد نقش مشارکتهای مردمی در پیشگیری از نزاع دسته جمعی در شهرستان اصفهان [دوره 1399، شماره 26، 1399، صفحه 139-155]

ر

 • رحیمی، امیر رضا نقش سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) در افزایش ایمنی راه ها (مطالعه موردی: راه اصفهان-شیراز) [دوره 1399، شماره 26، 1399، صفحه 107-138]

 • رسول صالحی، احمد نورعلی- علل و انگیزه های خشونت و پرخاشگری در اغتشاشات و آشوبگری از منظر روانشناختی [دوره 1399، شماره 24، 1399، صفحه 121-142]

س

 • سید علی هاشمیان فر، فرحناز ملکی بررسی میزان و تاثیر سواد رسانه ای نوجوانان در بروز اغتشاشات [دوره 1399، شماره 23، 1399، صفحه 77-105]

 • سلیمی، اکبر بررسی تاثیر طرح انضباط اجتماعی بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهرکاشان [دوره 1399، شماره 26، 1399، صفحه 51-74]

ش

 • شاهیوندی، احمد نقش پلیس در تأمین امنیت و جذب گردشگری (نمونه موردی شهر اصفهان) [دوره 1399، شماره 26، 1399، صفحه 1-21]

ص

 • صانعی، نوربخش نقش مشارکتهای مردمی در پیشگیری از نزاع دسته جمعی در شهرستان اصفهان [دوره 1399، شماره 26، 1399، صفحه 139-155]

ض

ط

 • طاهری، زهرا تبیین جامعه شناختی تاثیر حضور عینی نیروی انتظامی در ایجاد احساس امنیت در بین شهروندان اصفهانی [دوره 1399، شماره 26، 1399، صفحه 23-50]

ع

ف

 • فرهادی، هادی پیش بینی رفتارهای پر خطر رانندگی بر اساس ویژه گیهای شخصیتی، میزان اعتیاد به بازیهای رایانه ای خشن و هیجان خواهی با نقش تعدیل کنندگی خود کنترلی در جوانان 18 تا 30 ساله [دوره 1399، شماره 26، 1399، صفحه 75-105]

ق

 • قرقانی، پژمان تاثیر رضایت از عملکرد پلیس بر احساس امنیت در بین زنان و مردان شهرستان شهرضا [دوره 1399، شماره 25، 1399، صفحه 77-96]

م

 • میرطالبی، فاطمه پیش بینی رفتارهای پر خطر رانندگی بر اساس ویژه گیهای شخصیتی، میزان اعتیاد به بازیهای رایانه ای خشن و هیجان خواهی با نقش تعدیل کنندگی خود کنترلی در جوانان 18 تا 30 ساله [دوره 1399، شماره 26، 1399، صفحه 75-105]

 • معصوم بیگی، مهدی بررسی تاثیر طرح انضباط اجتماعی بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهرکاشان [دوره 1399، شماره 26، 1399، صفحه 51-74]

 • ملکی، فرحناز بررسی پیامدهای عقیدتی و فرهنگی نفوذ شبکه های اجتماعی موبایلی در نوجوانان [دوره 1399، شماره 25، 1399، صفحه 97-117]

 • مهرانی، ابراهیم بررسی رابطه ی استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام با میزان رعایت بنیان های اخلاقی در بین زوجین در شهر شاهین شهر در سال 1396 [دوره 1399، شماره 25، 1399، صفحه 55-75]

ن

 • نرگس عطریان، حمیدرضا محمدی شناسایی و اولویت بندی موانع فرهنگی موجود در اشتغال معتادان بهبودیافته (مورد مطالعه شهرستان شاهین شهر) [دوره 1399، شماره 25، 1399، صفحه 17-33]