آ

 • آریاپوران، سعید اثربخشی مهارت‌های زناشویی مبتنی بر شناختی رفتاری (CBT) بر وضعیت زناشویی و افکار خودکشی زنان دارای مشکلات زناشویی [دوره 1395، شماره 7، 1395، صفحه 63-80]

 • آقامحمدی، زهرا بررسی رابطه نگرش معنوی، امید به زندگی و اعتیاد به اینترنت با نگرش به دوستی دختر و پسر در دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی اصفهان (به روش مدل معادلات ساختاری) [دوره 1395، شماره 9، 1395، صفحه 63-81]

ا

 • اسکندری، آرزو اثربخشی مهارت‌های زناشویی مبتنی بر شناختی رفتاری (CBT) بر وضعیت زناشویی و افکار خودکشی زنان دارای مشکلات زناشویی [دوره 1395، شماره 7، 1395، صفحه 63-80]

 • اسلامی، الهه مقایسه میزان انسجام خانواده و طرح‌واره‌های هیجانی در جوانان مبتلابه سوءمصرف مواد و جوانان بهنجار [دوره 1395، شماره 10، 1395، صفحه 55-73]

 • امیری اسفرجانی، زهرا شکل‌گیری اعتماد مخاطبان نسبت به فضای مجازی بر مبنای تجربه امنیت آنان (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 1395، شماره 10، 1395، صفحه 118-141]

پ

 • پاکروان، مهدی بررسی تاثیر عامل زیستی بر ارتقاء روحیه و توان خدمتی کارکنان راهنمایی و رانندگی شهر اصفهان [دوره 1395، شماره 10، 1395، صفحه 16-36]

 • پورقیصری، حسین تحلیل رگرسیونی تصادفات شهری براساس شرایط ترافیکی و محیطی در لحظه وقوع تصادف - مطالعه موردی شهرستان خمینی‌شهر [دوره 1395، شماره 8، 1395، صفحه 21-34]

چ

 • چلونگریان، رامین تأثیر پیاده مداری بر کاهش جرم با تاکید بر رویکرد CPTED [دوره 1395، شماره 10، 1395، صفحه 74-117]

خ

 • خانی، فاطمه تدوین الگوی بومی همسرآزاری: یک نظریه زمینه ای [دوره 1395، شماره 9، 1395، صفحه 1-19]

 • خانی، فاطمه تدوین الگوی بومی کودک آزاری در شهر اصفهان: یک نظریه زمینه‌ای [دوره 1395، شماره 8، 1395، صفحه 1-20]

ر

 • رحیمی رضایی، علی اصغر تاثیر آموزش گروهی تحلیل تبادلی بر آمادگی به اعتیاد دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر اصفهان [دوره 1395، شماره 9، 1395، صفحه 82-93]

 • رضایی، محبوبه تاثیر آموزش گروهی تحلیل تبادلی بر آمادگی به اعتیاد دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر اصفهان [دوره 1395، شماره 9، 1395، صفحه 82-93]

 • رضوی زاده، الهه سادات مقایسه میزان انسجام خانواده و طرح‌واره‌های هیجانی در جوانان مبتلابه سوءمصرف مواد و جوانان بهنجار [دوره 1395، شماره 10، 1395، صفحه 55-73]

س

 • سنگانه، رحمان بررسی رابطه ویژگی‌های فردی و آسیب‌های تصادفات با ساعت وقوع در شهر کاشان [دوره 1395، شماره 7، 1395، صفحه 1-24]

 • سنگانه، رحمان بررسی مسائل و مشکلات ضابطان نیروی انتظامی در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392(مطالعه موردی شهرستان کاشان) [دوره 1395، شماره 8، 1395، صفحه 35-68]

ص

ط

 • طهماسبی زاده، فرشاد تحلیل اثرات تبدیل خیابان چهارباغ عباسی (محور میدان امام انقلاب تا میدان امام حسین –ع-) به خیابان پیاده بر وضعیت جرائم عمومی [دوره 1395، شماره 9، 1395، صفحه 20-42]

 • طهماسبی زاده، فرشاد تحلیل اثرات تبدیل خیابان چهارباغ عباسی (محور میدان انقلاب تا میدان امام حسین – ع -) به خیابان پیاده بر کاربری اراضی و وضعیت کسب و کار [دوره 1395، شماره 8، 1395، صفحه 103-126]

ف

 • فاضلی، علی بررسی تاثیر شبکه های ماهواره ای بر ارتکاب جرائم منافی عفت در شهر اصفهان [دوره 1395، شماره 8، 1395، صفحه 69-90]

ق

 • قجاوند، کاظم بررسی اثربخشی مشاوره با رویکرد شناختی رفتاری بر کاهش وابستگی به استفاده از ماهواره در زنان خانه‌دار شهر زرین شهر [دوره 1395، شماره 8، 1395، صفحه 91-102]

ک

 • کارکنان، محمد تحلیل جامعه شناختی پدیده اعتیاد [دوره 1395، شماره 10، 1395، صفحه 1-15]

م

 • محمدی وانانی، سید احد توان‌ها، محدودیت‌ها و راهبردهای توسعه امنیت گردشگری استان اصفهان [دوره 1395، شماره 7، 1395، صفحه 39-62]

 • مقتدایی، لیلا شکل‌گیری اعتماد مخاطبان نسبت به فضای مجازی بر مبنای تجربه امنیت آنان (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 1395، شماره 10، 1395، صفحه 118-141]

 • ملکی، فرحناز بررسی تأثیر سواد رسانه‌ای بر آسیب‌های سازگاری، روانی و اعتقادی شبکه‌های اجتماعی موبایلی در نوجوانان [دوره 1395، شماره 7، 1395، صفحه 81-116]

 • موسوی نسب، سید سعید تأثیر به‌کارگیری مدیریت دانش در بهره‌وری کارکنان وظیفه صفی و ستادی فرماندهی نیروی انتظامی شهر اصفهان [دوره 1395، شماره 7، 1395، صفحه 117-133]

ن

 • نیازی، محسن مطالعه وضعیت اعتیاد والدین و تأثیر آن بر سلامت روانی و اجتماعی فرزندان [دوره 1395، شماره 9، 1395، صفحه 94-106]

 • نیازی، محسن بررسی رابطه نوع اعتیاد والدین و مهارت‌های اجتماعی (مطالعه موردی: فرزندان معتادین شهر اصفهان در سال 1395) [دوره 1395، شماره 10، 1395، صفحه 37-54]

 • نصراصفهانی، معصومه سنجش تاثیر محتوای سکانس های پلیسی درسریال ها و فیلم های سینمایی (داخلی) بر جلب اعتماد مردم به پلیس(مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 1395، شماره 9، 1395، صفحه 43-62]

 • نصیری ریزی، زهرا بررسی اثربخشی مشاوره با رویکرد شناختی رفتاری بر کاهش وابستگی به استفاده از ماهواره در زنان خانه‌دار شهر زرین شهر [دوره 1395، شماره 8، 1395، صفحه 91-102]