آ

 • آتش پور، سید حمید مقایسه ویژگی های شخصیتی رانندگان متخلف وقانون مدار شهر اصفهان [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 23-54]

 • آیت گودرزی، اسماعیل پریشانی تجزیه و تحلیل جرائم گردشگران و تعیین روشهای پیشگیری انتظامی(مطالعه موردی: شهرستان خور و بیابانک1392) [دوره 1398، شماره 21، 1398، صفحه 1-20]

 • آخوندی، عبدالرشید واکنش اجتماعی علیه پدیده‌ی جنایی سایبری [دوره 1397، شماره 16، 1397، صفحه 58-71]

 • آریاپوران، سعید اثربخشی مهارت‌های زناشویی مبتنی بر شناختی رفتاری (CBT) بر وضعیت زناشویی و افکار خودکشی زنان دارای مشکلات زناشویی [دوره 1395، شماره 7، 1395، صفحه 63-80]

 • آرش قدوسی، شیوا گتوندی مروری بر عوامل غیر پلیسی در پیشگیری از جرم [دوره 1398، شماره 22، 1398، صفحه 121-135]

 • آزاده دل، محمدرضا نقش رویکردهای مدیریت منابع انسانی استراتژیک در امنیت اجتماعی [دوره 1397، شماره 17، 1397، صفحه 63-77]

 • آقاداود، سید رسول بررسی اثرات قوانین هفت گانه شرمن و شرادن(آهن گداخته) بر ایجاد نظم و انضباط در کارکنان [دوره 1396، شماره 14، 1396، صفحه 34-61]

 • آقالر، شهرام تاثیر آموزه های بزه دیده شناسی حمایتی بر تحولات آیین دادرسی کیفری با نگرشی بر اسناد بین المللی [دوره 1397، شماره 17، 1397، صفحه 46-62]

 • آقامحمدی، زهرا بررسی رابطه نگرش معنوی، امید به زندگی و اعتیاد به اینترنت با نگرش به دوستی دختر و پسر در دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی اصفهان (به روش مدل معادلات ساختاری) [دوره 1395، شماره 9، 1395، صفحه 63-81]

ا

 • ابراهیمی، فرهنگ بررسی علل تخلفات رفتاری (خودکشی و خودزنی) سربازان وظیفه در شهر اصفهان و ارائه راهکارهایی در جهت کاهش آن [دوره 1393، شماره 1، 1393، صفحه 58-75]

 • احمد شاهیوندی، بهناز مدنی بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت زنان با تاکید بر مراکز رفاهی و تفریحی شهر اصفهان [دوره 1399، شماره 23، 1399، صفحه 137-166]

 • احمد شاهیوندی رضوان فرقانی، محمد شریفی تهرانی عوامل موثر بر ادراک مخاطرات سفر در سه گونه اصلی گردشگری ایران [دوره 1399، شماره 23، 1399، صفحه 25-54]

 • ادیبی سده، مهدی تحلیل جامعه شناختی جرایم در سکونتگاههای غیر رسمی شهر اصفهان ( منطقه 14) [دوره 1394، شماره 4، 1394، صفحه 1-22]

 • ارغوان سادات آقاداود، سید توحید آقاداود بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌وری کارکنان بر اساس الگوی آنکتاد در عرصه گردشگری [دوره 1398، شماره 22، 1398، صفحه 71-98]

 • اسحاقی، رضا سلامت روانی در افراد دارای وابستگی به مواد مخدر و افراد غیر وابسته [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 55-78]

 • اسحاقی، مرتضی جانمایی ایستگاه های پلیس گردشگری با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری (مطالعه موردی: ایستگاه های پلیس گردشگری شهر اصفهان) [دوره 1393، شماره 2، 1393، صفحه 1-22]

 • اسحاقی، مرتضی بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت زنان با تاکید بر مراکز رفاهی و تفریحی شهر اصفهان [دوره 1399، شماره 23، 1399، صفحه 137-166]

 • اسحاقی، مرتضی نقش پلیس در تأمین امنیت و جذب گردشگری (نمونه موردی شهر اصفهان) [دوره 1399، شماره 26، 1399، صفحه 1-21]

 • اسدی، میلاد ساماندهی سیستم حمل و نقل همگانی در راستای احساس امنیت گردشگران خارجی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 1397، شماره 15، 1397، صفحه 27-48]

 • اسدی، میلاد ساماندهی سیستم حمل و نقل همگانی در راستای احساس امنیت گردشگران خارجی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 1397، شماره 16، 1397، صفحه 72-93]

 • اسدی باغبادرانی، محمدرضا نقش سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) در افزایش ایمنی راه ها (مطالعه موردی: راه اصفهان-شیراز) [دوره 1399، شماره 26، 1399، صفحه 107-138]

 • اسکندری، آرزو رابطه پذیرش نقش جنسیتی نوجوانان و اعتیاد به شبکه‌های مجازی در مراجعین به معاونت اجتماعی استان اصفهان در سال [دوره 1394، شماره 4، 1394، صفحه 105-113]

 • اسکندری، آرزو اثربخشی مهارت‌های زناشویی مبتنی بر شناختی رفتاری (CBT) بر وضعیت زناشویی و افکار خودکشی زنان دارای مشکلات زناشویی [دوره 1395، شماره 7، 1395، صفحه 63-80]

 • اسکندری، آرزو رابطه بهزیستی روانشناختی و ناگویی هیجانی در زنان متقاضی طلاق [دوره 1396، شماره 12، 1396، صفحه 64-76]

 • اسلامی، الهه مقایسه میزان انسجام خانواده و طرح‌واره‌های هیجانی در جوانان مبتلابه سوءمصرف مواد و جوانان بهنجار [دوره 1395، شماره 10، 1395، صفحه 55-73]

 • اسماعیلی، احمدرضا تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مسئولیت پذیری کارکنان (مطالعه موردی : کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان) [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 99-120]

 • اعتماد، پیام ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان در مراکز خدماتی نیروی انتظامی [دوره 1394، شماره 3، 1394، صفحه 81-96]

 • اقارب پرست - داوود افشاری، سعید خلیلی - محمد رضا رتبه بندی شاخص‌های امنیت گردشگری در ایران مطابق با معیارهای جهانی [دوره 1399، شماره 23، 1399، صفحه 1-23]

 • اکبری، سینا آسیب‌های نوپدید؛ بررسی میزان تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر طلاق زوجه‌ای جوان (مطالعه موردی اصفهان) [دوره 1396، شماره 13، 1396، صفحه 77-92]

 • اکبر اعتباریان، احمدرضا کاویانی - مقایسه آسیب‌های سازمانی از نظر سطوح بالا و سطوح پایین سازمان (مورد مطالعه: کارکنان فرماندهی انتظامی شهر اصفهان) [دوره 1399، شماره 23، 1399، صفحه 55-75]

 • الله مرادی پردنجانی، حجت بررسی نقش مدیریت فرهنگی، مهندسی فرهنگی و روش های فرهنگی - اجتماعی در پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی (مطالعه موردی استان اصفهان) [دوره 1394، شماره 4، 1394، صفحه 91-104]

 • اله خسروشاهی، قدرت بررسی رابطه‌ی بین سرمایه اجتماعی و جرم (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 1393، شماره 1، 1393، صفحه 22-40]

 • اله میرزایی، عنایت تحلیل تأثیر مولفه های اجتماعی- محیطی بر احساس امنیت (مطالعه موردی:مناطق 8 و 12 شهرداری اصفهان) [دوره 1393، شماره 2، 1393، صفحه 113-135]

 • امجدیان، حسین راه‌اندازی پلیس اصناف در پیشگیری از بروز بحران‌های صنفی در اصفهان [دوره 1394، شماره 5، 1394، صفحه 83-109]

 • امجدیان، حسین راهبردهای برون رفت از مشکلات اقتصادی خانواده ناشی از اعتیاد (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 1396، شماره 12، 1396، صفحه 77-94]

 • امیری، عبدالرضا بررسی اثربخشی گشت های امنیت اخلاقی در پیشگیری از پدیده بدحجابی در شهر اصفهان [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 27-54]

 • امیری اسفرجانی، زهرا شکل‌گیری اعتماد مخاطبان نسبت به فضای مجازی بر مبنای تجربه امنیت آنان (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 1395، شماره 10، 1395، صفحه 118-141]

 • امیری اسفرجانی، زهرا بررسی طیف اعتماد نسبت به رسانه های جمعی به منظور ارتقاء احساس امنیت اجتماعی شهر اصفهان [دوره 1396، شماره 13، 1396، صفحه 93-109]

 • امیری اسفرجانی، زهرا پیامدهای شکل‌گیری افکارعمومی درباره احساس امنیت اجتماعی در فضای مجازی شهر اصفهان [دوره 1396، شماره 14، 1396، صفحه 1-19]

 • امینی، رضوان تاثیر پیاده مداری بر کاهش جرم با تاکید بر رویکرد CPTED نمونه موردی اصفهان محور چهارباغ عباسی [دوره 1397، شماره 18، 1397، صفحه 1-24]

 • امینی، محسن بررسی رابطه مدیریت دانش و توانمند سازی روانشناختی کارکنان یگان ویژه انتظامی استان اصفهان در سال94 [دوره 1398، شماره 19، 1398، صفحه 182-199]

 • امینی، منا بررسی ارتباط شبکه های ماهواره ای فارسی زبان بر جرائم منافی عفت (مطالعه موردی: جرائم منافی عفت زنان شهر اصفهان) [دوره 1393، شماره 2، 1393، صفحه 87-112]

ب

 • بجانی، حسین بررسی سیستم انگیزشی مدیریت منابع انسانی در پذیرش مسئولیت کارکنان ف.ا.ا.اصفهان [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 78-98]

 • براتی، بیژن اثربخشی روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر گرایش به خیانت زناشویی و اعتیاد به اینترنت در زنان [دوره 1396، شماره 11، 1396، صفحه 48-65]

 • بیطرف، فاطمه عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان دانشگاه های دولتی و غیر دولتی به پلیس (مطالعه موردی: دانشجویان شهر اصفهان) [دوره 1393، شماره 2، 1393، صفحه 45-66]

 • بیک محمدی، حسن مقایسه تطبیقی عوامل محیطی مؤثر بر احساس امنیت در محلات تاریخی شهر اصفهان [دوره 1394، شماره 5، 1394، صفحه 33-56]

 • بیک محمدی، مهنام تحلیلی بر مسائل حقوقی جهانگردی در ایران [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 121-130]

 • بهرامی، امید سنجش و تحلیل مؤلفه‌های مدیریت دانش در میان کارکنان نیروی انتظامی استان اصفهان با تأکید بر تسهیل ارتباطات انسانی و اشتراک دانش در نیروهای مسلح [دوره 1394، شماره 6، 1394، صفحه 39-60]

 • بهرامی گهرویی، محسن ارزیابی اثر بخشی ذهن آگاهی مبتنی برطرح واره درمانی بر شدت افسردگی بیماران دیستایمی مراجعه کنندگان به درمانگاه صاحب الزمان(عج) و بهداری ف.ا.ا.اصفهان [دوره 1398، شماره 21، 1398، صفحه 39-56]

 • بهمنی، ابوالفضل تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر تاب آوری کارکنان یگان ویژه(مورد مطالعه درجه داران یگان ویژه اصفهان) [دوره 1399، شماره 24، 1399، صفحه 103-120]

پ

 • پاکروان، مهدی بررسی تاثیر عامل زیستی بر ارتقاء روحیه و توان خدمتی کارکنان راهنمایی و رانندگی شهر اصفهان [دوره 1395، شماره 10، 1395، صفحه 16-36]

 • پیربلوطی، محمدقاسمی اثر بخشی روایت درمانی در طلاق عاطفی زوجین متقاضی طلاق توافقی شهرستان لنجان [دوره 1394، شماره 3، 1394، صفحه 67-80]

 • پور، ریحانه عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان دانشگاه های دولتی و غیر دولتی به پلیس (مطالعه موردی: دانشجویان شهر اصفهان) [دوره 1393، شماره 2، 1393، صفحه 45-66]

 • پورغلامحسین، مهدی تبیین وضعیت موتورسواری نابهنجار در شهر کاشان [دوره 1394، شماره 5، 1394، صفحه 15-32]

 • پورقیصری، حسین تحلیل رگرسیونی تصادفات شهری براساس شرایط ترافیکی و محیطی در لحظه وقوع تصادف - مطالعه موردی شهرستان خمینی‌شهر [دوره 1395، شماره 8، 1395، صفحه 21-34]

ت

 • تقی پور، نگین بررسی نقش مدیریت فرهنگی، مهندسی فرهنگی و روش های فرهنگی - اجتماعی در پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی (مطالعه موردی استان اصفهان) [دوره 1394، شماره 4، 1394، صفحه 91-104]

ج

 • جاپ، ماریون سیاست های توریسم و حکمرانی [دوره 1396، شماره 11، 1396، صفحه 39-46]

 • جهانگیری، محمد حسن روش های تحلیل رفتار جمعی و مقابله با اغتشاشات و تجمعات غیرقانونی [دوره 1397، شماره 15، 1397، صفحه 49-75]

 • جهانگیری، محمد حسن مقدمه ای بر ورود غیر قانونی اتباع افغانی [دوره 1397، شماره 18، 1397، صفحه 50-68]

چ

 • چراغی، اسماعیل شیوه های موثربرتحکیم انضباط وتاثیر آن برکارایی کارکنان یگان ویژه استان اصفهان [دوره 1398، شماره 19، 1398، صفحه 156-181]

 • چلونگریان، رامین تأثیر پیاده مداری بر کاهش جرم با تاکید بر رویکرد CPTED [دوره 1395، شماره 10، 1395، صفحه 74-117]

 • چلونگریان، رامین تاثیر پیاده مداری بر کاهش جرم با تاکید بر رویکرد CPTED نمونه موردی اصفهان محور چهارباغ عباسی [دوره 1397، شماره 18، 1397، صفحه 1-24]

 • چلونگریان، رامین نقش طراحی محیطی درارتقاء امنیت و پیشگیری از وقوع جرائم شهری با تاکید بر رویکرد CPTED [دوره 1398، شماره 19، 1398، صفحه 30-155]

ح

 • حاجی زاده، سعید تاثیر ابعاد عملکرد کارکنان هتلها در ایجاد رضایتمندی گردشگران خارجی (مورد مطالعه هتلهای سه و چهار ستاره شهر اصفهان) [دوره 1397، شماره 17، 1397، صفحه 33-45]

 • حاجی علی اکبری، حجت مقایسه تطبیقی عوامل محیطی مؤثر بر احساس امنیت در محلات تاریخی شهر اصفهان [دوره 1394، شماره 5، 1394، صفحه 33-56]

 • حاج هاشمی، محسن شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری امنیت گردشگری و ارائه مدل کاربردی: مطالعه موردی شهر اصفهان [دوره 1394، شماره 6، 1394، صفحه 61-90]

 • حاجی هاشمی، محسن جانمایی ایستگاه های پلیس گردشگری با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری (مطالعه موردی: ایستگاه های پلیس گردشگری شهر اصفهان) [دوره 1393، شماره 2، 1393، صفحه 1-22]

 • حبیب زاده، اصحاب بررسی اثربخشی گشت های امنیت اخلاقی در پیشگیری از پدیده بدحجابی در شهر اصفهان [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 27-54]

 • حبیبی قهفرخی، نوید بررسی نگرش‌ مسئولان انتظامی استان اصفهان نسبت به پژوهش و بکارگیری نتایج آن [دوره 1393، شماره 2، 1393، صفحه 67-86]

 • حدیثه رمضانی فر، هاجر امینی.بهزاد حکیمی نیا بررسی عوامل موثر بر جرم خیز بودن برخی محلات شهر اصفهان [دوره 1399، شماره 25، 1399، صفحه 35-54]

 • حیدری، اکبر اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت زناشویی عقلانی - عاطفی زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره آرامش فرماندهی انتظامی استان اصفهان [دوره 1394، شماره 5، 1394، صفحه 1-14]

 • حیدری، الهام بررسی جرم شناختی همسرآزاری و راهکارهای پیشگیری از آن (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 1394، شماره 4، 1394، صفحه 23-44]

 • حیدری، حسن اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت زناشویی عقلانی - عاطفی زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره آرامش فرماندهی انتظامی استان اصفهان [دوره 1394، شماره 5، 1394، صفحه 1-14]

 • حیدری سورشجانی، رسول ارزیابی نقش مساجد در القای حس امنیت به گردشگران (نمونه موردی: محور تاریخی، فرهنگی، گردشگری اصفهان) [دوره 1396، شماره 11، 1396، صفحه 1-23]

 • حسینیان، شهامت تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مسئولیت پذیری کارکنان (مطالعه موردی : کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان) [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 99-120]

 • حسن خلیلی حسین آبادی، سید بررسی نتایج برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت در نیروهای مسلح(مطالعه موردی: فرماندهی انتظامی استان اصفهان) [دوره 1394، شماره 3، 1394، صفحه 1-28]

 • حسین زاده، حسین پیشگیری وضــعی از ســرقت تجهــیزات انتقــال نیـــرو (مطالعه موردی: غرب استان اصفهـان1392-1391( [دوره 1394، شماره 3، 1394، صفحه 49-66]

 • حسین زاده، حسین تحلیل جامعه شناختی جرایم در سکونتگاههای غیر رسمی شهر اصفهان ( منطقه 14) [دوره 1394، شماره 4، 1394، صفحه 1-22]

 • حسین زاده، حسین مسئولیت مدنی وکیفری اشخاص حقیقی وحقوقی ارائه کننده‌ی خدمات گردشگری نسبت به گردشگران داخلی وخارجی در انواع گردشگری [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 1-25]

 • حسین مشرف جوادی، محمد ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان در مراکز خدماتی نیروی انتظامی [دوره 1394، شماره 3، 1394، صفحه 81-96]

 • حسین مشرف جوادی، محمد جانمایی ایستگاه های پلیس گردشگری با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری (مطالعه موردی: ایستگاه های پلیس گردشگری شهر اصفهان) [دوره 1393، شماره 2، 1393، صفحه 1-22]

خ

 • خادمی، ناهید مروری بر استفاده از" بخارات سیانواکریلات " درظهور آثار انگشت پنهان ،روش ها و سطوح مورد استفاده ونیز اقدامات لازم برای پردازش اثر. [دوره 1397، شماره 18، 1397، صفحه 25-37]

 • خاقانی اصفهانی، مهدی تعامل «جرم شناسی رشد» با سامانه اطلاعات جغرافیایی؛ راهبرد جنگ نامتقارن سایبری علیه عفت زدایی از جوانان [دوره 1397، شماره 15، 1397، صفحه 76-90]

 • خاکسار، مریم نقش رویکردهای مدیریت منابع انسانی استراتژیک در امنیت اجتماعی [دوره 1397، شماره 17، 1397، صفحه 63-77]

 • خانی، فاطمه تدوین الگوی بومی همسرآزاری: یک نظریه زمینه ای [دوره 1395، شماره 9، 1395، صفحه 1-19]

 • خانی، فاطمه تدوین الگوی بومی کودک آزاری در شهر اصفهان: یک نظریه زمینه‌ای [دوره 1395، شماره 8، 1395، صفحه 1-20]

 • خدیجه طهماسبی قرابی، قدرت الله خسرو شاهی- تحلیل جرم شناختی بازی‌های رایانه‌ای [دوره 1399، شماره 24، 1399، صفحه 77-101]

 • خسروشاهی، قدرت الله راهکارهایی برای کاهش، کنترل و بازپروری زندانیان [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 55-82]

 • خسروشاهی، قدرت اله تحلیل جرم شناختی بردگی جنسی [دوره 1396، شماره 14، 1396، صفحه 20-33]

 • خسروشاهی، قدرت اله واکنش اجتماعی علیه پدیده‌ی جنایی سایبری [دوره 1397، شماره 16، 1397، صفحه 58-71]

 • خسروشاهی، قدرت اله تاثیر آموزه های بزه دیده شناسی حمایتی بر تحولات آیین دادرسی کیفری با نگرشی بر اسناد بین المللی [دوره 1397، شماره 17، 1397، صفحه 46-62]

 • خسروشاهی.مرتضی اسحاقی، مهدی جلیلی.قدرت الله راهکارهای افزایش احساس امنیت در گردشگران خارجی [دوره 1399، شماره 25، 1399، صفحه 1-15]

 • خلجی، پریوش نقد و برررسی شنود غیرمجاز در فضای سایبری [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 83-108]

 • خلفی، ابراهیم بررسی تاثیر طرح انضباط اجتماعی بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهرکاشان [دوره 1399، شماره 26، 1399، صفحه 51-74]

د

 • دانش پور، محمدرضا مروری بر استفاده از" بخارات سیانواکریلات " درظهور آثار انگشت پنهان ،روش ها و سطوح مورد استفاده ونیز اقدامات لازم برای پردازش اثر. [دوره 1397، شماره 18، 1397، صفحه 25-37]

 • دائی، نگار تحلیل مبلمان ترافیکی و نقش آن در طراحی منظر شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی:بخش مرکزی شهر اصفهان) [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 1-21]

 • درویشی، صیاد نقش مشارکتهای مردمی در پیشگیری از نزاع دسته جمعی در شهرستان اصفهان [دوره 1399، شماره 26، 1399، صفحه 139-155]

 • دیناروند راد، علی بررسی فقهی و حقوقی روسپیگری در کشورمان و‌راههای مقابله با آن در شهر اصفهان [دوره 1397، شماره 16، 1397، صفحه 1-14]

 • دهقان‌پورآرانی، مهدی نقش پلیس در پیشگیری از جرائم اخلاقی (موردمطالعه : شهرستان کاشان) [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 131-153]

ر

 • رجبی تاج امیر، ابراهیم نقش پلیس در پیشگیری از جرائم اخلاقی (موردمطالعه : شهرستان کاشان) [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 131-153]

 • رحیمی، امیر رضا نقش سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) در افزایش ایمنی راه ها (مطالعه موردی: راه اصفهان-شیراز) [دوره 1399، شماره 26، 1399، صفحه 107-138]

 • رحیمی، رسول نقش پلیس در پیشگیری از جرائم اخلاقی (موردمطالعه : شهرستان کاشان) [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 131-153]

 • رحیمی، محسن بررسی عملکرد و اثر بخشی سامانه سپهتن بر ایمنی تردد اتوبوس های برونشهری سال1396 [دوره 1398، شماره 20، 1398، صفحه 74-85]

 • رحیمی پور، ایمان راهکارهایی برای کاهش، کنترل و بازپروری زندانیان [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 55-82]

 • رحمتی، داریوش بررسی سیستم انگیزشی مدیریت منابع انسانی در پذیرش مسئولیت کارکنان ف.ا.ا.اصفهان [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 78-98]

 • رحیمی رضایی، علی اصغر تاثیر آموزش گروهی تحلیل تبادلی بر آمادگی به اعتیاد دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر اصفهان [دوره 1395، شماره 9، 1395، صفحه 82-93]

 • رسول صالحی، احمد نورعلی- علل و انگیزه های خشونت و پرخاشگری در اغتشاشات و آشوبگری از منظر روانشناختی [دوره 1399، شماره 24، 1399، صفحه 121-142]

 • رشادی، حمید آزادی بیان در رسانه و حدود آن دراستان اصفهان [دوره 1398، شماره 20، 1398، صفحه 44-61]

 • رضایی، پوریا مسئولیت مدنی وکیفری اشخاص حقیقی وحقوقی ارائه کننده‌ی خدمات گردشگری نسبت به گردشگران داخلی وخارجی در انواع گردشگری [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 1-25]

 • رضایی، محبوبه تاثیر آموزش گروهی تحلیل تبادلی بر آمادگی به اعتیاد دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر اصفهان [دوره 1395، شماره 9، 1395، صفحه 82-93]

 • رضا میر مهدی، سید اثربخشی درمان نگهدارنده با متادون بر اختلال وسواس و پارانوئید معتادان زندانی شهرستان گلپایگان [دوره 1394، شماره 5، 1394، صفحه 57-66]

 • رضائی، فاطمه بررسی کیفیت خدمات دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری های شهر اصفهان در سال ۱۳۹۱ [دوره 1393، شماره 1، 1393، صفحه 78-98]

 • رضوی زاده، الهه سادات مقایسه میزان انسجام خانواده و طرح‌واره‌های هیجانی در جوانان مبتلابه سوءمصرف مواد و جوانان بهنجار [دوره 1395، شماره 10، 1395، صفحه 55-73]

ز

 • زنگی آبادی، علی تحلیل مبلمان ترافیکی و نقش آن در طراحی منظر شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی:بخش مرکزی شهر اصفهان) [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 1-21]

 • زنگنه، مهدی تحلیل عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در پارک های شهر اصفهان [دوره 1393، شماره 2، 1393، صفحه 23-44]

 • زهرا جلالی، حمید دهقانی بررسی شرایط محیطی و روابط اجتماعی موثر بر مزاحمت و آزار جنسی به زنان در شهر اصفهان با توجه به نقش پلیس در پیشگیری [دوره 1398، شماره 22، 1398، صفحه 27-52]

س

 • سادات سعادت یار، فهیمه عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان دانشگاه های دولتی و غیر دولتی به پلیس (مطالعه موردی: دانشجویان شهر اصفهان) [دوره 1393، شماره 2، 1393، صفحه 45-66]

 • سبــحانی، علی پیشگیری وضــعی از ســرقت تجهــیزات انتقــال نیـــرو (مطالعه موردی: غرب استان اصفهـان1392-1391( [دوره 1394، شماره 3، 1394، صفحه 49-66]

 • سید توحید آقا داود، ارغوان سادات آقاداود بررسی رابطه اخلاقیات سازمانی با رضایت و تعهد شغلی کارکنان دفاتر گردشگری [دوره 1398، شماره 21، 1398، صفحه 91-107]

 • سید علی هاشمیان فر، فرحناز ملکی بررسی میزان و تاثیر سواد رسانه ای نوجوانان در بروز اغتشاشات [دوره 1399، شماره 23، 1399، صفحه 77-105]

 • سعادت مند، زهره بررسی نتایج برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت در نیروهای مسلح(مطالعه موردی: فرماندهی انتظامی استان اصفهان) [دوره 1394، شماره 3، 1394، صفحه 1-28]

 • سلطانیان، مسعود بهبود کیفیت تصاویر تار حرکتی در رشته‌های ویدیویی جهت بازشناسی پلاک خودرو‌ها در شهراصفهان [دوره 1396، شماره 14، 1396، صفحه 71-81]

 • سلیمی، اکبر بررسی تاثیر طرح انضباط اجتماعی بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهرکاشان [دوره 1399، شماره 26، 1399، صفحه 51-74]

 • سلیمی قلعه تکی، زهرا اثر بخشی روایت درمانی در طلاق عاطفی زوجین متقاضی طلاق توافقی شهرستان لنجان [دوره 1394، شماره 3، 1394، صفحه 67-80]

 • سموعی، راحله سلامت روانی در افراد دارای وابستگی به مواد مخدر و افراد غیر وابسته [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 55-78]

 • سنگانه، رحمان بررسی رابطه ویژگی‌های فردی و آسیب‌های تصادفات با ساعت وقوع در شهر کاشان [دوره 1395، شماره 7، 1395، صفحه 1-24]

 • سنگانه، رحمان بررسی مسائل و مشکلات ضابطان نیروی انتظامی در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392(مطالعه موردی شهرستان کاشان) [دوره 1395، شماره 8، 1395، صفحه 35-68]

ش

 • شاهیوندی، احمد مخاطرات ادراک شده سه گروه گردشگران فرهنگی-تاریخی، مذهبی و بوم‌شناختگر: بررسی در یک الگوی ساختاری با مطالعه موردی مقصدهای اصفهان، مشهد و پارک ملی توران [دوره 1394، شماره 3، 1394، صفحه 97-127]

 • شاهیوندی، احمد تحلیل تأثیر مولفه های اجتماعی- محیطی بر احساس امنیت (مطالعه موردی:مناطق 8 و 12 شهرداری اصفهان) [دوره 1393، شماره 2، 1393، صفحه 113-135]

 • شاهیوندی، احمد نقش پلیس در تأمین امنیت و جذب گردشگری (نمونه موردی شهر اصفهان) [دوره 1399، شماره 26، 1399، صفحه 1-21]

 • شجاعی، مریم مقایسه ویژگی های شخصیتی رانندگان متخلف وقانون مدار شهر اصفهان [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 23-54]

 • شیرانی، امیررضا مبانی نظری امنیتی درافکار مقام معظم رهبری [دوره 1398، شماره 20، 1398، صفحه 62-72]

 • شرفی، زکیه تحلیل عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در پارک های شهر اصفهان [دوره 1393، شماره 2، 1393، صفحه 23-44]

 • شریفی، احسان اثربخشی درمان نگهدارنده با متادون بر اختلال وسواس و پارانوئید معتادان زندانی شهرستان گلپایگان [دوره 1394، شماره 5، 1394، صفحه 57-66]

 • شریفی، طیبه اثر بخشی روایت درمانی در طلاق عاطفی زوجین متقاضی طلاق توافقی شهرستان لنجان [دوره 1394، شماره 3، 1394، صفحه 67-80]

 • شریف تهرانی، محمد مخاطرات ادراک شده سه گروه گردشگران فرهنگی-تاریخی، مذهبی و بوم‌شناختگر: بررسی در یک الگوی ساختاری با مطالعه موردی مقصدهای اصفهان، مشهد و پارک ملی توران [دوره 1394، شماره 3، 1394، صفحه 97-127]

 • شمسی، عباس اثربخشی درمان نگهدارنده با متادون بر اختلال وسواس و پارانوئید معتادان زندانی شهرستان گلپایگان [دوره 1394، شماره 5، 1394، صفحه 57-66]

ص

 • صادقی، بهروز سیاست های توریسم و حکمرانی [دوره 1396، شماره 11، 1396، صفحه 39-46]

 • صادقی، حجت اله بررسی شاخص های امنیت در توسعه گردشگری(مورد مطالعه استان اصفهان) [دوره 1396، شماره 12، 1396، صفحه 24-39]

 • صادقی عطاآبادی، محمد شناسایی پارامترهای اساسی بر رضایتمندی مشتریان دفاتر پلیس+10 با استفاده از مدل کانو(مطالعه موردی شهر اصفهان [دوره 1394، شماره 6، 1394، صفحه 113-129]

 • صادقی عطاآبادی، محمد شناسایی پارامترهای اساسی بر رضایتمندی مشتریان دفاتر پلیس+10 با استفاده از مدل کانو(مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 1396، شماره 13، 1396، صفحه 62-76]

 • صالحی، رسول نقش پلیس در پیشگیری از جرم [دوره 1398، شماره 19، 1398، صفحه 1-17]

 • صانعی، نوربخش نقش مشارکتهای مردمی در پیشگیری از نزاع دسته جمعی در شهرستان اصفهان [دوره 1399، شماره 26، 1399، صفحه 139-155]

 • صمصام شریعت، سید محمدرضا بررسی معضل الگوی بومی ازدواج سفید در شهر اصفهان: یک نظریه زمینه ای [دوره 1395، شماره 7، 1395، صفحه 25-38]

 • صمصام شریعت، سید محمدرضا مهمترین عوامل در روابط فرا زناشویی (خیانت) براساس یک نظریه زمینه ای [دوره 1394، شماره 6، 1394، صفحه 1-20]

ض

 • ضرابی، اصغر شناسایی نقاط حادثه خیز شهرشاهین شهر،تحلیل فضایی علل تصادف و ارائه راهکارهای بهبود دهنده [دوره 1394، شماره 3، 1394، صفحه 29-48]

 • ضرابی- مجید گیوی، ریحانه نیکبخت- اصغر تحلیل و ارزیابی شاخص های امنیت گردشگران مطالعه موردی کلانشهر اصفهان [دوره 1399، شماره 24، 1399، صفحه 1-21]

 • ضرغامزاده، علیرضا تاثیر رضایت از عملکرد پلیس بر احساس امنیت در بین زنان و مردان شهرستان شهرضا [دوره 1399، شماره 25، 1399، صفحه 77-96]

ط

 • طاهری، زهرا تبیین جامعه شناختی تاثیر حضور عینی نیروی انتظامی در ایجاد احساس امنیت در بین شهروندان اصفهانی [دوره 1399، شماره 26، 1399، صفحه 23-50]

 • طاهری، لیلا تأثیر ارتقای سواد رسانه‌ای بر کاهش آسیب‌های اجتماعی نوپدید و نقش تعاملی مددکاران اجتماعی نیروی انتظامی در کاهش آن [دوره 1394، شماره 6، 1394، صفحه 21-38]

 • طاهری نیه، لیلا پیش بینی توان حل مسئله اجتماعی بر اساس معنویت وانعطاف پذیری در جمعیت جوانان شهرستان نطنز [دوره 1394، شماره 5، 1394، صفحه 67-82]

 • طهماسبی زاده، فرشاد تحلیل اثرات تبدیل خیابان چهارباغ عباسی (محور میدان امام انقلاب تا میدان امام حسین –ع-) به خیابان پیاده بر وضعیت جرائم عمومی [دوره 1395، شماره 9، 1395، صفحه 20-42]

 • طهماسبی زاده، فرشاد تحلیل اثرات تبدیل خیابان چهارباغ عباسی (محور میدان انقلاب تا میدان امام حسین – ع -) به خیابان پیاده بر کاربری اراضی و وضعیت کسب و کار [دوره 1395، شماره 8، 1395، صفحه 103-126]

 • طهماسبی زاده، فرشاد تبیین احساس امنیت معلولین در فضاهای شهری مطالعه موردی پیاده رو ها در شهر نجف آباد [دوره 1396، شماره 13، 1396، صفحه 44-61]

 • طهماسبی قرابی، خدیجه تحلیل جرم شناختی بردگی جنسی [دوره 1396، شماره 14، 1396، صفحه 20-33]

ع

 • عربی، مهدی بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی تحت موبایل با طلاق عاطفی زوجین (مورد مطالعه مراجعین به مرکز مشاوره آرامش ناجا و دفاتر مددکاری شهر اصفهان در سال 96) [دوره 1396، شماره 12، 1396، صفحه 40-63]

 • عسگری، مجید تاثیر دوره های بصیرت کارکنان و همسران بر حل تعارض کار خانواده در ماموریت های ناجا (مورد مطالعه شهرمبارکه) [دوره 1397، شماره 16، 1397، صفحه 29-57]

 • عسگری، محمد بررسی فقهی و حقوقی روسپیگری در کشورمان وراههای مقابله با آن در شهر اصفهان [دوره 1397، شماره 17، 1397، صفحه 1-14]

 • عصار-یوسف محمدی مقدم، مهدی حیران یزدی- محمدتقی بررسی میزان تاثیر باورهای دینی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی (مطالعه موردی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان اصفهان) [دوره 1399، شماره 23، 1399، صفحه 107-136]

 • علیخاصی، محمد بررسی علل تخلفات رفتاری (خودکشی و خودزنی) سربازان وظیفه در شهر اصفهان و ارائه راهکارهایی در جهت کاهش آن [دوره 1393، شماره 1، 1393، صفحه 58-75]

 • علیرضا شیروانی، حجت الله فرزانه بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در ارتقاء احساس امنیت اجتماعی شهر اصفهان [دوره 1398، شماره 21، 1398، صفحه 65-90]

 • علوی، سید علی نقی سلامت روانی در افراد دارای وابستگی به مواد مخدر و افراد غیر وابسته [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 55-78]

 • علی یوسف وند، آقا مقایسه ویژگی های شخصیتی و مکانیسم های دفاعی در بین معتادان تحت درمان با متادون و عضو گروه خودیاری شهر اصفهان [دوره 1394، شماره 4، 1394، صفحه 69-90]

غ

ف

 • فاضلی، علی بررسی تاثیر شبکه های ماهواره ای بر ارتکاب جرائم منافی عفت در شهر اصفهان [دوره 1395، شماره 8، 1395، صفحه 69-90]

 • فاضلی، علی تاثیر عوامل جرم زا ناشی از اعتیاد بر ارتکاب جرائم در شهر اصفهان [دوره 1396، شماره 13، 1396، صفحه 15-43]

 • فاضلی فارسانی، میترا مقایسه ویژگی های شخصیتی و مکانیسم های دفاعی در بین معتادان تحت درمان با متادون و عضو گروه خودیاری شهر اصفهان [دوره 1394، شماره 4، 1394، صفحه 69-90]

 • فخرالدین آرانی، علیرضا اثربخشی آموزش همگانی پیرامون ارتقا امنیت اجتماعی بر آگاهی اجتماعی و قانون پذیری دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر اصفهان [دوره 1398، شماره 20، 1398، صفحه 22-43]

 • فرد ایمانلو، مجید روش های تحلیل رفتار جمعی و مقابله با اغتشاشات و تجمعات غیرقانونی [دوره 1397، شماره 15، 1397، صفحه 49-75]

 • فردوسیان، زهره عوامل مرتبط با موتورسیکلت سواری بدون گواهینامه در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان دهاقان بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده [دوره 1394، شماره 4، 1394، صفحه 45-68]

 • فرقانی، رضوان ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان در مراکز خدماتی نیروی انتظامی [دوره 1394، شماره 3، 1394، صفحه 81-96]

 • فرقانی، رضوان مخاطرات ادراک شده سه گروه گردشگران فرهنگی-تاریخی، مذهبی و بوم‌شناختگر: بررسی در یک الگوی ساختاری با مطالعه موردی مقصدهای اصفهان، مشهد و پارک ملی توران [دوره 1394، شماره 3، 1394، صفحه 97-127]

 • فرمند، میلاد بهبود بهره بری پلیس [دوره 1398، شماره 21، 1398، صفحه 57-64]

 • فرمند، میلاد فساد در جاده : مطالعه موردی پلیس راهنمایی و رانندگی روسیه [دوره 1398، شماره 22، 1398، صفحه 99-119]

 • فرهادی، هادی پیش بینی رفتارهای پر خطر رانندگی بر اساس ویژه گیهای شخصیتی، میزان اعتیاد به بازیهای رایانه ای خشن و هیجان خواهی با نقش تعدیل کنندگی خود کنترلی در جوانان 18 تا 30 ساله [دوره 1399، شماره 26، 1399، صفحه 75-105]

 • فروغی، احمدعلی رابطه فرسودگی شغلی و سلامت عمومی درمیان کارکنان راهنمایی و رانندگی شهر اصفهان [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 109-130]

ق

 • قادری، سیروس نقش فرماندهان ناجا برای خنثی سازی نفوذ دشمن [دوره 1398، شماره 19، 1398، صفحه 18-29]

 • قادری، محمدعلی بررسی میزان ارتباط بین انزوای اجتماعی و استفاده از اینترنت در جامعه [دوره 1396، شماره 13، 1396، صفحه 1-14]

 • قاسمی، راضیه نقد و برررسی شنود غیرمجاز در فضای سایبری [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 83-108]

 • قائدی، سیروس بررسی نقش پلیس در برخورد با رفتارهای ضد امنیت در آئین چهارشنبه سوری -با رویکردی بر تجربه پلیس اصفهان [دوره 1393، شماره 1، 1393، صفحه 42-55]

 • قائم فرد، سید محسن مسئولیت مدنی وکیفری اشخاص حقیقی وحقوقی ارائه کننده‌ی خدمات گردشگری نسبت به گردشگران داخلی وخارجی در انواع گردشگری [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 1-25]

 • قجاوند، کاظم بررسی اثربخشی مشاوره با رویکرد شناختی رفتاری بر کاهش وابستگی به استفاده از ماهواره در زنان خانه‌دار شهر زرین شهر [دوره 1395، شماره 8، 1395، صفحه 91-102]

 • قجاوند، کاظم بررسی اثربخشی مشاوره با رویکرد شناختی رفتاری بر کاهش وابستگی به استفاده از ماهواره زنان خانه دار شهر زرین شهر [دوره 1396، شماره 11، 1396، صفحه 24-38]

 • قجاوند، کاظم بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و سوء مصرف مواد در جوانان شهر اصفهان [دوره 1396، شماره 12، 1396، صفحه 1-8]

 • قدرت الله خسروشاهی، عبدالرشید آخوندی تحلیل منابع قانونی جرایم سایبری در ایران [دوره 1398، شماره 22، 1398، صفحه 53-69]

 • قرقانی، پژمان تاثیر رضایت از عملکرد پلیس بر احساس امنیت در بین زنان و مردان شهرستان شهرضا [دوره 1399، شماره 25، 1399، صفحه 77-96]

 • قشلاقی، امین اثربخشی درمان نگهدارنده با متادون بر اختلال وسواس و پارانوئید معتادان زندانی شهرستان گلپایگان [دوره 1394، شماره 5، 1394، صفحه 57-66]

 • قلانی، نسرین تحلیل جامعه شناختی جرایم در سکونتگاههای غیر رسمی شهر اصفهان ( منطقه 14) [دوره 1394، شماره 4، 1394، صفحه 1-22]

 • قلانی، نسرین تحلیل تماتیک سبک زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی در شهر اصفهان منطقه 14 [دوره 1394، شماره 6، 1394، صفحه 91-112]

ک

 • کارکنان، محمد تحلیل جامعه شناختی پدیده اعتیاد [دوره 1395، شماره 10، 1395، صفحه 1-15]

 • کاکلی، کرمعلی تاثیر استقرار طرح امام رضا (ع)بر سلامت کارکنان فرماندهی انتظامی استان اصفهان [دوره 1397، شماره 18، 1397، صفحه 69-84]

 • کرباسیون، رحمت الله بررسی سیستم انگیزشی مدیریت منابع انسانی در پذیرش مسئولیت کارکنان ف.ا.ا.اصفهان [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 78-98]

 • کریمی، خدیجه بررسی جرم شناختی همسرآزاری و راهکارهای پیشگیری از آن (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 1394، شماره 4، 1394، صفحه 23-44]

 • کشکولیان، اسماعیل علل عدم تمایل قضات به صدور قرار تعویق صدور حکم از منظر پیشگیری و عدالت ترمیمی [دوره 1396، شماره 14، 1396، صفحه 62-70]

 • کوراوند تخت سبزی، نرگس شناسایی نقاط حادثه خیز شهرشاهین شهر،تحلیل فضایی علل تصادف و ارائه راهکارهای بهبود دهنده [دوره 1394، شماره 3، 1394، صفحه 29-48]

گ

 • گشول، حسین ارزیابی نقش مساجد در القای حس امنیت به گردشگران (نمونه موردی: محور تاریخی، فرهنگی، گردشگری اصفهان) [دوره 1396، شماره 11، 1396، صفحه 1-23]

 • گنجی، محمد تبیین وضعیت موتورسواری نابهنجار در شهر کاشان [دوره 1394، شماره 5، 1394، صفحه 15-32]

م

 • مالمیر، محمود بررسی ارتباط شبکه های ماهواره ای فارسی زبان بر جرائم منافی عفت (مطالعه موردی: جرائم منافی عفت زنان شهر اصفهان) [دوره 1393، شماره 2، 1393، صفحه 87-112]

 • مالمیر، محمود نقد و برررسی شنود غیرمجاز در فضای سایبری [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 83-108]

 • محمدزاده ادملایی، رجبعلی اثربخشی آموزش برنامه رانندگی ایمن بر تخلفات سرعت رانندگان موتورسیکلت: بر اساس مدل روان‌شناختی رفتار برنامه‌ریزی شده [دوره 1397، شماره 15، 1397، صفحه 91-107]

 • محمد صائب، سید بررسی اثر بخشی آموزشی دوره تربیت مربی از دیدگاه فرماندهان و روسای کلانتری و پاسگاههای نیروی انتظامی استان اصفهان [دوره 1393، شماره 1، 1393، صفحه 2-19]

 • محمد صائب، سید مقایسه تطبیقی عوامل محیطی مؤثر بر احساس امنیت در محلات تاریخی شهر اصفهان [دوره 1394، شماره 5، 1394، صفحه 33-56]

 • محمدی وانانی، سید احد توان‌ها، محدودیت‌ها و راهبردهای توسعه امنیت گردشگری استان اصفهان [دوره 1395، شماره 7، 1395، صفحه 39-62]

 • مدنی، بهناز بررسی و سنجش عوامل کاربردی در ایجاد احساس امنیت گردشگران داخلی مورد : گردشگران شهر اصفهان [دوره 1393، شماره 1، 1393، صفحه 100-112]

 • میرحیدری، حسن بررسی کیفیت خدمات دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری های شهر اصفهان در سال ۱۳۹۱ [دوره 1393، شماره 1، 1393، صفحه 78-98]

 • میرزایی علی آبادی، فاطمه تبیین وضعیت موتورسواری نابهنجار در شهر کاشان [دوره 1394، شماره 5، 1394، صفحه 15-32]

 • میرطالبی، فاطمه پیش بینی رفتارهای پر خطر رانندگی بر اساس ویژه گیهای شخصیتی، میزان اعتیاد به بازیهای رایانه ای خشن و هیجان خواهی با نقش تعدیل کنندگی خود کنترلی در جوانان 18 تا 30 ساله [دوره 1399، شماره 26، 1399، صفحه 75-105]

 • مریم عبدالهی، سیده جانمایی ایستگاه های پلیس گردشگری با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری (مطالعه موردی: ایستگاه های پلیس گردشگری شهر اصفهان) [دوره 1393، شماره 2، 1393، صفحه 1-22]

 • مروتی شریف آباد، محمدعلی عوامل مرتبط با موتورسیکلت سواری بدون گواهینامه در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان دهاقان بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده [دوره 1394، شماره 4، 1394، صفحه 45-68]

 • مستولی زاده، سیدصابر بررسی تاثیر جایگاه گردشگران خارجی در بیوتروریسم و روش های کنترل آن [دوره 1397، شماره 16، 1397، صفحه 15-28]

 • مسعود، محمد تبیین احساس امنیت معلولین در فضاهای شهری مطالعه موردی پیاده رو ها در شهر نجف آباد [دوره 1396، شماره 13، 1396، صفحه 44-61]

 • معصوم بیگی، مهدی بررسی تاثیر طرح انضباط اجتماعی بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهرکاشان [دوره 1399، شماره 26، 1399، صفحه 51-74]

 • مقتدایی، لیلا شکل‌گیری اعتماد مخاطبان نسبت به فضای مجازی بر مبنای تجربه امنیت آنان (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 1395، شماره 10، 1395، صفحه 118-141]

 • مقتدایی، لیلا بررسی طیف اعتماد نسبت به رسانه های جمعی به منظور ارتقاء احساس امنیت اجتماعی شهر اصفهان [دوره 1396، شماره 13، 1396، صفحه 93-109]

 • مقتدایی، لیلا پیامدهای شکل‌گیری افکارعمومی درباره احساس امنیت اجتماعی در فضای مجازی شهر اصفهان [دوره 1396، شماره 14، 1396، صفحه 1-19]

 • ملائکه، سیدحسن تأثیر جهانی‌شدن بر شکاف‌های اجتماعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1397، شماره 17، 1397، صفحه 15-32]

 • ملکی، فرحناز بررسی تأثیر سواد رسانه‌ای بر آسیب‌های سازگاری، روانی و اعتقادی شبکه‌های اجتماعی موبایلی در نوجوانان [دوره 1395، شماره 7، 1395، صفحه 81-116]

 • ملکی، فرحناز بررسی پیامدهای عقیدتی و فرهنگی نفوذ شبکه های اجتماعی موبایلی در نوجوانان [دوره 1399، شماره 25، 1399، صفحه 97-117]

 • مینایی، سیدعلی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مسئولیت پذیری کارکنان (مطالعه موردی : کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان) [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 99-120]

 • منصور دهقان نیا، محمد بررسی نگرش‌ مسئولان انتظامی استان اصفهان نسبت به پژوهش و بکارگیری نتایج آن [دوره 1393، شماره 2، 1393، صفحه 67-86]

 • منصور دهقان نیا، محمد بررسی رابطه‌ی بین سرمایه اجتماعی و جرم (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 1393، شماره 1، 1393، صفحه 22-40]

 • منظمی تبار، جواد بررسی سیستم انگیزشی مدیریت منابع انسانی در پذیرش مسئولیت کارکنان ف.ا.ا.اصفهان [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 78-98]

 • مهداد، علی بررسی اثر بخشی آموزشی دوره تربیت مربی از دیدگاه فرماندهان و روسای کلانتری و پاسگاههای نیروی انتظامی استان اصفهان [دوره 1393، شماره 1، 1393، صفحه 2-19]

 • مهداد، علی مقایسه ویژگی های شخصیتی رانندگان متخلف وقانون مدار شهر اصفهان [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 23-54]

 • مهرانی، ابراهیم بررسی رابطه ی استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام با میزان رعایت بنیان های اخلاقی در بین زوجین در شهر شاهین شهر در سال 1396 [دوره 1399، شماره 25، 1399، صفحه 55-75]

 • مهکویی، حجت ارزیابی عوامل محیطی مؤثر بر افزایش امنیت در فضاهای گردشگری شهر اصفهان (مطالعه موردی کوه صفه و پارک فدک) [دوره 1398، شماره 20، 1398، صفحه 1-21]

 • موسوی نسب، سید سعید تأثیر به‌کارگیری مدیریت دانش در بهره‌وری کارکنان وظیفه صفی و ستادی فرماندهی نیروی انتظامی شهر اصفهان [دوره 1395، شماره 7، 1395، صفحه 117-133]

ن

 • نادری، محمد راهکارهای ایجاد سازگاری و حل تعارض کار و خانواده در ماموریت های نیروی انتظامی [دوره 1397، شماره 15، 1397، صفحه 1-26]

 • نادری، محمد تاثیر دوره های بصیرت کارکنان و همسران بر حل تعارض کار خانواده در ماموریت های ناجا (مورد مطالعه شهرمبارکه) [دوره 1397، شماره 16، 1397، صفحه 29-57]

 • نیازی، محسن مطالعه وضعیت اعتیاد والدین و تأثیر آن بر سلامت روانی و اجتماعی فرزندان [دوره 1395، شماره 9، 1395، صفحه 94-106]

 • نیازی، محسن بررسی رابطه نوع اعتیاد والدین و مهارت‌های اجتماعی (مطالعه موردی: فرزندان معتادین شهر اصفهان در سال 1395) [دوره 1395، شماره 10، 1395، صفحه 37-54]

 • نیازی، محسن تبیین رابطه ی نوع اعتیاد والدین معتاد بر سلامت عمومی و اجتماعی (مطالعه ی موردی: فرزندان معتادین شهر اصفهان در سال 1395) [دوره 1396، شماره 11، 1396، صفحه 68-82]

 • نجفی، داود بررسی رابطه‌ی بین سرمایه اجتماعی و جرم (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 1393، شماره 1، 1393، صفحه 22-40]

 • نرگس عطریان، حمیدرضا محمدی شناسایی و اولویت بندی موانع فرهنگی موجود در اشتغال معتادان بهبودیافته (مورد مطالعه شهرستان شاهین شهر) [دوره 1399، شماره 25، 1399، صفحه 17-33]

 • نسترن، مهین تحلیل مبلمان ترافیکی و نقش آن در طراحی منظر شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی:بخش مرکزی شهر اصفهان) [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 1-21]

 • نصیری، محمد رابطه فرسودگی شغلی و سلامت عمومی درمیان کارکنان راهنمایی و رانندگی شهر اصفهان [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 109-130]

 • نصراصفهانی، معصومه سنجش تاثیر محتوای سکانس های پلیسی درسریال ها و فیلم های سینمایی (داخلی) بر جلب اعتماد مردم به پلیس(مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 1395، شماره 9، 1395، صفحه 43-62]

 • نصراصفهانی، معصومه سنجش تاثیر سکانس های پلیسی در سریال ها و فیلم های پلیسی (داخلی) بر جلب اعتماد به پلیس (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 1396، شماره 11، 1396، صفحه 83-95]

 • نصیری ریزی، زهرا بررسی اثربخشی مشاوره با رویکرد شناختی رفتاری بر کاهش وابستگی به استفاده از ماهواره در زنان خانه‌دار شهر زرین شهر [دوره 1395، شماره 8، 1395، صفحه 91-102]

 • نصیری ریزی، زهرا بررسی اثربخشی مشاوره با رویکرد شناختی رفتاری بر کاهش وابستگی به استفاده از ماهواره زنان خانه دار شهر زرین شهر [دوره 1396، شماره 11، 1396، صفحه 24-38]

 • نوری، ابوالقاسم رابطه فرسودگی شغلی و سلامت عمومی درمیان کارکنان راهنمایی و رانندگی شهر اصفهان [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 109-130]

 • نورایی، همایون نا مناسب سازی بستر وقوع جرایم محلی با رهیافت" بهره گیری از ویژگی های اجتماعی در طراحی و معماری شهری " [دوره 1398، شماره 22، 1398، صفحه 1-26]

و

 • وفادار، حسین پیشگیری وضــعی از ســرقت تجهــیزات انتقــال نیـــرو (مطالعه موردی: غرب استان اصفهـان1392-1391( [دوره 1394، شماره 3، 1394، صفحه 49-66]

ه

 • هادی زاده، مصطفی اثربخشی درمان نگهدارنده با متادون بر اختلال وسواس و پارانوئید معتادان زندانی شهرستان گلپایگان [دوره 1394، شماره 5، 1394، صفحه 57-66]

 • هاشمی، زهرا نقش ناجا در ایجاد تمدن درخشان اسلامی با تأکید بر نظم وامنیت [دوره 1397، شماره 18، 1397، صفحه 38-49]

 • هاشمی، محمد مهدی نقش ناجا در ایجاد تمدن درخشان اسلامی با تأکید بر نظم وامنیت [دوره 1397، شماره 18، 1397، صفحه 38-49]

 • هاشمیان فر، سید علی فاصله بین انتظارات و خدمات انتظامی در شهر اصفهان از دیدگاه گردشگران خارجی با استفاده از مدل سروکوال [دوره 1396، شماره 12، 1396، صفحه 9-23]

 • هاشم پور، مجید بررسی تاثیر جایگاه گردشگران خارجی در بیوتروریسم و روش های کنترل آن [دوره 1397، شماره 16، 1397، صفحه 15-28]

 • هندیانی، علی راهبردهای برون رفت از مشکلات اقتصادی خانواده ناشی از اعتیاد (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 1396، شماره 12، 1396، صفحه 77-94]

 • هنر پروران، نازنین اثربخشی روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر گرایش به خیانت زناشویی و اعتیاد به اینترنت در زنان [دوره 1396، شماره 11، 1396، صفحه 48-65]

ی

 • یوسفوند، آقاعلی بررسی اثربخشی گشت های امنیت اخلاقی در پیشگیری از پدیده بدحجابی در شهر اصفهان [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 27-54]