نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق- گرایش جزا و جرم شناسی

2 دکتری حقوق علوم سیاسی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی در رشته حقوق

چکیده

بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین ، که تجلی روشن آن فضای سایبر است مسأله جدیدی را با عنوان جرایم رایانه ای پیش روی قانون گذار قرار داده است که یکی از مصداق های آن بزه شنود غیر مجاز است. منظور از شنود اطلاع یافتن عمدی از محتوای در حال انتقال و ذخیره شده در سامانه های مختلف رایانه ای، مخابراتی، الکترومغناطیسی و نوری و در یک کلام الکترونیکی است. دسترسی به اطلاعات فردی، بازرگانی، تجاری و برهم ریختن امنیت اطلاعات از بدو تحول در تکنولوژی ارتباطات نگرانی هایی را پدید آورد. از این رو نیاز به داشتن قانونی خاص، در برخورد با مجرمان خفتۀ سایبر بیشتر احساس شد. روش تحقیق در این طرح (تحلیلی/ توصیفی) و همچنین روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای می باشد و قلمرو این تحقیق را آخرین اطلاعات ثبت شده در کتاب‌ها، مقاله‌ها و مجلات تشکیل می دهد. در واقع هدف آگاهی نداشتن جامعه در مورد یکسری از جرم‌ها که به ظاهر ممکن است نوعی جرم به شمار نیایند و قابل لمس نباشند، بوده و آنچه در این زمینه باید به کار گرفته شود؛ افزایش آگاهی عمومی، ایجاد امنیت اطلاعاتی و اعمال شیوه های نظارتی از سوی نهاد های مسئول است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying of impermissible wiretapping Crime in Cyber Space

نویسندگان [English]

  • Parivash Khalaji 1
  • Mahmoud Malmir 2
  • Razieh Ghasemi 3

1 1- Master student of law - criminal orientation and criminology

2 2- PhD in Political Science

3 3- Faculty member of Shahid Ashrafi University of Isfahan in the field of law

چکیده [English]

Information Technology and New connections , that is so clear in the cyber Space , place the new issue in front of the legislator ,that one of its evidence is impermissible wiretapping guilt .Meaning of the wiretapping  is intentionally to be informed of content that is transferring and saving in the various computer ,telecommunication, electromagnetic, optical and generally electronic station . Accessing to the individual, commercial information and information security distraction , causes some anxieties from the beginning of the change in the technology connections. So need for having an special rule about encountering with the unclear cyber criminals has been more necessary The method of research in this library plan is (analytical/descriptive) and the field of this plan consists of latest registered information in the books , articles and magazines .In fact the purpose was the unconsciousness of the society about some crimes that aren’t apparently a kind of crime and aren’t tangible and whatever must take in this field  are public awareness improvement ,developing the information security and forcing the supervising methods via responsible institutes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words : cyber space
  • impermissible wiretapping
  • Data
  • Crime