نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در رشته حقوق.

چکیده

این تحقیق مبتنی بر این پیش فرض است که مجرم می تواند تغییر رفتار اجتماعی دهد و اقدامات آموزشی و تربیتی در این راستا مفید است. یکی از روش های مهار و تنبه بخشی به مجرمین تعیین مجازات زندان است که در فرد مجرم در حین تحمل جزای خود، با برنامه های بازپروری مواجه می گردد. برای دستیابی به میزان موفقیت این برنامه ها زندان های تهران و اصفهان در این رابطه مورد بررسی میدانی محقق قرار گرفت که با توجه به داده‌ها و تحلیل آماری مشخص شد هرچقدر هم در زندان برنامه های اصلاحات پیاده سازی شود اما، نسبت به معایبی از جمله پا بر جا بودن علل و انگیزه های ارتکاب جرم، احتمال تکرار جرم به قوت خود باقی است و حتی گاهی شرایط و انگیزه های تکرار جرم در اثر محبوس بودن تقویت می شود، من جمله زمانی که حبس طولانی مدت، موجب اخلال در وضعیت و درآمد خانوادۀ زندانی می شود» و «هرچه مدت حبس طولانی تر شود، تاثیرپذیری وی از فعالیت های فرهنگی و اصلاحی کاهش می یابد».  به نظر می رسد در خصوص زندانیان بازپروری شده، صرف تلاش نظری جهت سازگارسازی دوباره اجتماعی در حین تحمل کیفرهای سنتی اثری نداشته است و  برنامه های اصلاح و بازپروری از طریق زندان، بدون تلاش عملی در جهت رفع مشکلات زمینه ساز ارتکاب جرم، نتیجه قابل توجهی در کاهش نرخ تکرار جرم ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategies for reducing, controlling and rehabilitating prisoners

نویسندگان [English]

  • Iman Rahimipour 1
  • Ghodratullah Khosroshahi 2

1 Assistant Professor of Law and Political Science, Yazd University

2 Faculty member of Isfahan University in the field of law

چکیده [English]

 This research is based on the assumption that the offender can change social behavior and educational measures are useful in this regard. One of the methods of restraining and punishing the offenders is to determine the punishment of imprisonment, in which the offender faces rehabilitation programs while serving his sentence. In order to achieve the success rate of these programs, Tehran and Isfahan prisons were surveyed in this regard. According to the data and statistical analysis, it was determined that no matter how many reform programs are implemented in the prison, but due to disadvantages such as Once the causes and motives for the crime are in place, the likelihood of recidivism remains strong, and sometimes the circumstances and motives for recidivism are reinforced by incarceration, including when long-term imprisonment disrupts family status and income. He is imprisoned "and" the longer the period of imprisonment, the less his influence on cultural and correctional activities. " In the case of rehabilitated prisoners, it seems that mere theoretical efforts to reintegrate socially while serving traditional punishments have had no effect, and correctional programs through prisons, without practical efforts to address the underlying problems of crime, have yielded significant results. There is no offense in reducing the repetition rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: rehabilitation
  • Crime
  • Imprisonment