نقش پلیس در تأمین امنیت و جذب گردشگری (نمونه موردی شهر اصفهان)
1. نقش پلیس در تأمین امنیت و جذب گردشگری (نمونه موردی شهر اصفهان)

احمد شاهیوندی؛ مرتضی اسحاقی

دوره 1399، شماره 26 ، زمستان 1399، ، صفحه 1-21

چکیده
  از آنجایی که پلیس تأمین کننده امنیت جانی، مالی، روانی و اجتماعی گردشگران است، نقش آن در رضایت مندی و جذب تعداد بیشتر گردشگران خارجی بسیار حائز اهمیت است. هدف از انجام این تحقیق شناخت نقش پلیس در توسعة ...  بیشتر
تاثیر رضایت از عملکرد پلیس بر احساس امنیت در بین زنان و مردان شهرستان شهرضا
2. تاثیر رضایت از عملکرد پلیس بر احساس امنیت در بین زنان و مردان شهرستان شهرضا

پژمان قرقانی؛ علیرضا ضرغامزاده

دوره 1399، شماره 25 ، پاییز 1399، ، صفحه 77-96

چکیده
  ترس از جرم (احساس عدم امنیت) پدیده‌ای است که‌ کیفیت زندگی شهروندان را متأثر می‌سازد. جامعه شناسان معتقدند که وجود میزانی مقبولیت ترس از جرم طبیعی ولی میزانی که مخرب زندگی فرد باشد، مسلماً افراد را دچار ...  بیشتر
اثربخشی آموزش همگانی پیرامون ارتقا امنیت اجتماعی بر آگاهی اجتماعی و قانون پذیری دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر اصفهان
3. اثربخشی آموزش همگانی پیرامون ارتقا امنیت اجتماعی بر آگاهی اجتماعی و قانون پذیری دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر اصفهان

علیرضا فخرالدین آرانی

دوره 1398، شماره 20 ، تابستان 1398، ، صفحه 22-43

چکیده
  هدف این مقاله بررسی اثربخشی آموزش همگانی امنیت اجتماعی بر آگاهی اجتماعی و قانون پذیری دانش آموزان دختر متوسطه اول بود.این پژوهش از نوع آزمایشی و کاربردی است که با طرح پژوهشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه ...  بیشتر
نقش رویکردهای مدیریت منابع انسانی استراتژیک در امنیت اجتماعی
4. نقش رویکردهای مدیریت منابع انسانی استراتژیک در امنیت اجتماعی

مریم خاکسار؛ محمدرضا آزاده دل

دوره 1397، شماره 17 ، پاییز 1397، ، صفحه 63-77

چکیده
  منابع انسانی به عنوان کلیدی ترین منابع سازمانی، زمانی به طور کارآمد و اثربخش به کار گرفته خواهد شد که با نگرش استراتژیک مدیریت شود. رویکرد استراتژیک در مدیریت منابع انسانی به مفهوم به کارگیری فنون و روش ...  بیشتر
بررسی شاخص های امنیت در توسعه گردشگری(مورد مطالعه استان اصفهان)
5. بررسی شاخص های امنیت در توسعه گردشگری(مورد مطالعه استان اصفهان)

حجت اله صادقی

دوره 1396، شماره 12 ، تابستان 1396، ، صفحه 24-39

چکیده
  شاخص های امنیت در گردشگری، سبب جذب توریست و پایدارسازی این مفهوم در جامعه روستایی خواهد شد. بنابراین بایستی این شاخص در جامعه روستایی بخوبی نهادینه و چارچوب لازم آن فراهم گردد. در این تحقیق هدف  شناخت ...  بیشتر