بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت زنان با تاکید بر مراکز رفاهی و تفریحی شهر اصفهان
1. بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت زنان با تاکید بر مراکز رفاهی و تفریحی شهر اصفهان

بهناز مدنی احمد شاهیوندی؛ مرتضی اسحاقی

دوره 1399، شماره 23 ، بهار 1399، ، صفحه 137-166

چکیده
  زنان مهمترین و اثرگذار ترین افراد در جامعه و مهمترین عضو کانون هر خانواده هستند و برنامه ریزی هدفمند و راهبردی با اهداف مختلف امنیتی، فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... برای اوقات فراغت زنان ...  بیشتر
تحلیل اثرات تبدیل خیابان چهارباغ عباسی (محور میدان انقلاب تا میدان امام حسین – ع -) به خیابان پیاده بر کاربری اراضی و وضعیت کسب و کار
2. تحلیل اثرات تبدیل خیابان چهارباغ عباسی (محور میدان انقلاب تا میدان امام حسین – ع -) به خیابان پیاده بر کاربری اراضی و وضعیت کسب و کار

فرشاد طهماسبی زاده

دوره 1395، شماره 8 ، تابستان 1395، ، صفحه 103-126

چکیده
  ایجاد خیابان پیاده به‌عنوان یک رویکرد در بازنده سازی مراکز شهری امروزه موردتوجه مدیران شهری است. مدیریت شهری اصفهان نیز بر آن است تا خیابان چهارباغ عباسی را به خیابان پیاده تبدیل نماید. هرگونه تغییر ...  بیشتر