بررسی تاثیر طرح انضباط اجتماعی بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهرکاشان
1. بررسی تاثیر طرح انضباط اجتماعی بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهرکاشان

ابراهیم خلفی؛ اکبر سلیمی؛ مهدی معصوم بیگی

دوره 1399، شماره 26 ، زمستان 1399، ، صفحه 51-74

چکیده
  یکی از وظایف ذاتی پلیس پیشگیری از جرم است. پلیس هم برای انجام این مسولیت طرح‌های گوناگونی را اجرا می‌کند. در تحقیق حاضر با هدف شناسایی میزان تاثیر اجرای طرح انضباط اجتماعی بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت ...  بیشتر
پیشگیری وضــعی از ســرقت تجهــیزات انتقــال نیـــرو (مطالعه موردی: غرب استان اصفهـان1392-1391(
2. پیشگیری وضــعی از ســرقت تجهــیزات انتقــال نیـــرو (مطالعه موردی: غرب استان اصفهـان1392-1391(

علی سبــحانی؛ حسین وفادار؛ حسین حسین زاده

دوره 1394، شماره 3 ، بهار 1394، ، صفحه 49-66

چکیده
  پدیده سرقت از جمله جرائم مهم و از مصادیق بارز ناامنی است ، با توجه به اجتناب نا پذیری نقش انرژی برق در زندگی امروز بشر ، سرقت تجهیزات برق ، علاوه بر اینکه ریشه در مشکلات اقتصادی جامعه دارد ، نشانگر نوعی ...  بیشتر