عوامل مؤثر بر تاثیر امنیت بر جذب گردشگری براساس تکنیک ANP و DEMATEL ( مورد مطالعه استان اصفهان)
1. عوامل مؤثر بر تاثیر امنیت بر جذب گردشگری براساس تکنیک ANP و DEMATEL ( مورد مطالعه استان اصفهان)

سمیه مردانی؛ علی قسام

دوره 1400، شماره 29 ، پاییز 1400، ، صفحه 29-50

چکیده
  در این تحقیق ابتدا به­ شناسایی عوامل مؤثر بر تاثیر امنیت بر جذب گردشگر بااستفاده از مبانی نظری تحقیق و نظرخبرگان پرداخته شد، ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر تاثیر امنیت بر جذب گردشگر، جهت تحلیل و رتبه بندی ...  بیشتر
بررسی نقش و ظرفیت موجود شبکه‌های اجتماعی ایران در جذب گردشگران خارجی در راستای ارتقا امنیت
2. بررسی نقش و ظرفیت موجود شبکه‌های اجتماعی ایران در جذب گردشگران خارجی در راستای ارتقا امنیت

مجید نعمت اللهی؛ محمد زاهدی؛ مجید گیوی

دوره 1400، شماره 29 ، پاییز 1400، ، صفحه 51-74

چکیده
  به موازات پیشرفت شبکه­های اینترنتی و ابزارهای پیام رسان در سال­های اخیر، روند گردشگری نیز دچار تغییر و تحولاتی شده است. در پژوهش حاضر به بررسی نقش شبکه­های اجتماعی در گردشگری و تأثیر آن بر ارتقا ...  بیشتر
تحلیلی بر مسائل حقوقی جهانگردی در ایران
3. تحلیلی بر مسائل حقوقی جهانگردی در ایران

مهنام بیک محمدی

دوره 1400، شماره 28 ، تابستان 1400، ، صفحه 121-130

چکیده
  سیر و سیاحت و گذران اوقات فراغت از گذشته دور با اهداف مختلف و انگیزه های گوناگون وجود داشته است و انسانها به خاطر نیازهای روحی، روانی،ارضاء حس کنجکاوی، ماجراجوئی و... دست به حرکتهای جهانگردی زده اند. این ...  بیشتر
نقش پلیس در تأمین امنیت و جذب گردشگری (نمونه موردی شهر اصفهان)
4. نقش پلیس در تأمین امنیت و جذب گردشگری (نمونه موردی شهر اصفهان)

احمد شاهیوندی؛ مرتضی اسحاقی

دوره 1399، شماره 26 ، زمستان 1399، ، صفحه 1-21

چکیده
  از آنجایی که پلیس تأمین کننده امنیت جانی، مالی، روانی و اجتماعی گردشگران است، نقش آن در رضایت مندی و جذب تعداد بیشتر گردشگران خارجی بسیار حائز اهمیت است. هدف از انجام این تحقیق شناخت نقش پلیس در توسعة ...  بیشتر
رتبه بندی شاخص‌های امنیت گردشگری در ایران مطابق با معیارهای جهانی
5. رتبه بندی شاخص‌های امنیت گردشگری در ایران مطابق با معیارهای جهانی

سعید خلیلی - محمد رضا اقارب پرست - داوود افشاری

دوره 1399، شماره 23 ، بهار 1399، ، صفحه 1-23

چکیده
  در کشورهای پیشرو در صنعت گردشگری همواره به دنبال روش‌های ارتقاء امنیت در کشورشان هستند زیرا زیربنای تمام جاذبه های گردشگری امنیت است. 14 شاخص در معیارهای جهانی وجود دارد که در رضایتمندی و جذب گردشگر موثر ...  بیشتر
ارزیابی نقش مساجد در القای حس امنیت به گردشگران (نمونه موردی: محور تاریخی، فرهنگی، گردشگری اصفهان)
6. ارزیابی نقش مساجد در القای حس امنیت به گردشگران (نمونه موردی: محور تاریخی، فرهنگی، گردشگری اصفهان)

حسین گشول؛ رسول حیدری سورشجانی

دوره 1396، شماره 11 ، بهار 1396، ، صفحه 1-23

چکیده
  گردشگری صنعتی است که در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و به‌خصوص اقتصادی می‌تواند در توسعه یک شهر و به‌تبع آن یک کشور مؤثر واقع شود. لازمه این امر فراهم کردن احساس امنیت برای گردشگرانی است ...  بیشتر
توان‌ها، محدودیت‌ها و راهبردهای توسعه امنیت گردشگری استان اصفهان
7. توان‌ها، محدودیت‌ها و راهبردهای توسعه امنیت گردشگری استان اصفهان

سید احد محمدی وانانی

دوره 1395، شماره 7 ، بهار 1395، ، صفحه 39-62

چکیده
  امروزه گردشگری یکی از صنایع پیشرو در جهت رونق اقتصادی، تبادلات فرهنگی، کاهش فشارهای زیست محیطی و در نهایت دستیابی به توسعه پایدار محسوب می شود. یکی از زیربنایی ترین اصول توسعه گردشگری توجه به امنیت است ...  بیشتر
شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری امنیت گردشگری و ارائه مدل کاربردی: مطالعه موردی شهر اصفهان
8. شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری امنیت گردشگری و ارائه مدل کاربردی: مطالعه موردی شهر اصفهان

محسن حاج هاشمی

دوره 1394، شماره 6 ، زمستان 1394، ، صفحه 61-90

چکیده
  این مقاله، عوامل مؤثر بر بهره‌وری امنیت گردشگری را با رویکرد تصمیم گیری چند معیارِ و با تمرکز بر گردشگری پایدار، شناسایی و اولویت بندی می‌کند. آنچه در این تحقیق تحت عنوان امنیت در گردشگری مطالعه می‌شود ...  بیشتر
بررسی و سنجش عوامل کاربردی در ایجاد احساس امنیت گردشگران داخلی مورد : گردشگران شهر اصفهان
9. بررسی و سنجش عوامل کاربردی در ایجاد احساس امنیت گردشگران داخلی مورد : گردشگران شهر اصفهان

بهناز مدنی

دوره 1393، شماره 1 ، پاییز 1393، ، صفحه 100-112

چکیده
  صنعت گردشگری به عنوان مسالمت آمیز ترین جنبش خانواده بشری شناخته شده است و به عنوان موثرترین عامل در ایجاد تفاهم میان ملت ها و استوار ساختن صلح جهانی نقش اساسی ایفا می کند. احساس امنیت از مهم ترین مقولات ...  بیشتر