نقش پلیس در تأمین امنیت و جذب گردشگری (نمونه موردی شهر اصفهان)
1. نقش پلیس در تأمین امنیت و جذب گردشگری (نمونه موردی شهر اصفهان)

احمد شاهیوندی؛ مرتضی اسحاقی

دوره 1399، شماره 26 ، زمستان 1399، ، صفحه 1-21

چکیده
  از آنجایی که پلیس تأمین کننده امنیت جانی، مالی، روانی و اجتماعی گردشگران است، نقش آن در رضایت مندی و جذب تعداد بیشتر گردشگران خارجی بسیار حائز اهمیت است. هدف از انجام این تحقیق شناخت نقش پلیس در توسعة ...  بیشتر
تحلیل و ارزیابی شاخص های امنیت گردشگران مطالعه موردی کلانشهر اصفهان
2. تحلیل و ارزیابی شاخص های امنیت گردشگران مطالعه موردی کلانشهر اصفهان

ریحانه نیکبخت- اصغر ضرابی- مجید گیوی

دوره 1399، شماره 24 ، تابستان 1399، ، صفحه 1-21

چکیده
  امنیت گردشگران از مهم ترین اقدامات جهت توسعه صنعت گردشگری و پایداری می باشد . در این پژوهش سعی شده است شاخص های تاثیر گذار بر امنیت گردشگران شناسایی، اصول و شاخص های امنیت و آسایش گردشگران در مقصدهای گردشگری ...  بیشتر
ارزیابی عوامل محیطی مؤثر بر افزایش امنیت در فضاهای گردشگری شهر اصفهان (مطالعه موردی کوه صفه و پارک فدک)
3. ارزیابی عوامل محیطی مؤثر بر افزایش امنیت در فضاهای گردشگری شهر اصفهان (مطالعه موردی کوه صفه و پارک فدک)

حجت مهکویی

دوره 1398، شماره 20 ، تابستان 1398، ، صفحه 1-21

چکیده
  چکیده امروزه گردشگری با امنیت پیوند خورده است و وجود امنیت به عنوان یکی از شاخصهای مطرح درون شهرها و کشورها برای جذب گردشگر، عاملی اساسی است. در ایران، شهر اصفهان به عنوان یکی از شهرهای مقصد گردشگری در ...  بیشتر
ساماندهی سیستم حمل و نقل همگانی در راستای احساس امنیت گردشگران خارجی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)
4. ساماندهی سیستم حمل و نقل همگانی در راستای احساس امنیت گردشگران خارجی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

میلاد اسدی

دوره 1397، شماره 16 ، تابستان 1397، ، صفحه 72-93

چکیده
  امروزه گردشگری به عنوان یک صنعت شناخته می شود به طوری که اقتصاد گردشگری در بعضی از کشورها برابر و یا حتی بیشتر از صادرات نفت بوده است و به عنوان محرک دیگر فعالیت های اقتصادی می باشد. در حال حاضر گردشگری ...  بیشتر
ساماندهی سیستم حمل و نقل همگانی در راستای احساس امنیت گردشگران خارجی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)
5. ساماندهی سیستم حمل و نقل همگانی در راستای احساس امنیت گردشگران خارجی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

میلاد اسدی

دوره 1397، شماره 15 ، بهار 1397، ، صفحه 27-48

چکیده
  امروزه گردشگری به عنوان یک صنعت شناخته می شود به طوری که اقتصاد گردشگری در بعضی از کشورها برابر و یا حتی بیشتر از صادرات نفت بوده است و به عنوان محرک دیگر فعالیت های اقتصادی می باشد. در حال حاضر گردشگری ...  بیشتر
ارزیابی نقش مساجد در القای حس امنیت به گردشگران (نمونه موردی: محور تاریخی، فرهنگی، گردشگری اصفهان)
6. ارزیابی نقش مساجد در القای حس امنیت به گردشگران (نمونه موردی: محور تاریخی، فرهنگی، گردشگری اصفهان)

حسین گشول؛ رسول حیدری سورشجانی

دوره 1396، شماره 11 ، بهار 1396، ، صفحه 1-23

چکیده
  گردشگری صنعتی است که در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و به‌خصوص اقتصادی می‌تواند در توسعه یک شهر و به‌تبع آن یک کشور مؤثر واقع شود. لازمه این امر فراهم کردن احساس امنیت برای گردشگرانی است ...  بیشتر
مقایسه تطبیقی عوامل محیطی مؤثر بر احساس امنیت در محلات تاریخی شهر اصفهان
7. مقایسه تطبیقی عوامل محیطی مؤثر بر احساس امنیت در محلات تاریخی شهر اصفهان

حسن بیک محمدی؛ سید محمد صائب؛ حجت حاجی علی اکبری

دوره 1394، شماره 5 ، پاییز 1394، ، صفحه 33-56

چکیده
  امنیت معنایی گسترده و دامنه‌ای وسیع دارد که در ارتباط با همه بخش‌های مختلف قرار دارد. امروزه بر این نکته اتفاق‌نظر وجود دارد که پدیده جرم و آسیب‌های اجتماعی جز لاینفک یک جامعه می‌باشد. عوامل متعددی ...  بیشتر
تحلیل عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در پارک های شهر اصفهان
8. تحلیل عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در پارک های شهر اصفهان

مهدی زنگنه؛ زکیه شرفی

دوره 1393، شماره 2 ، زمستان 1393، ، صفحه 23-44

چکیده
  زمینه و هدف: امنیت پیش زمینه یک اجتماع و احساس امنیت بستر ساز توسعه جوامع انسانی است و سعادت یک اجتماع در گرو حفظ و بقاء امنیت و احساس ناشی از آن است. اما امروزه مسأله آسیب ها، انحرافات و ناهنجاری های اجتماعی ...  بیشتر
بررسی و سنجش عوامل کاربردی در ایجاد احساس امنیت گردشگران داخلی مورد : گردشگران شهر اصفهان
9. بررسی و سنجش عوامل کاربردی در ایجاد احساس امنیت گردشگران داخلی مورد : گردشگران شهر اصفهان

بهناز مدنی

دوره 1393، شماره 1 ، پاییز 1393، ، صفحه 100-112

چکیده
  صنعت گردشگری به عنوان مسالمت آمیز ترین جنبش خانواده بشری شناخته شده است و به عنوان موثرترین عامل در ایجاد تفاهم میان ملت ها و استوار ساختن صلح جهانی نقش اساسی ایفا می کند. احساس امنیت از مهم ترین مقولات ...  بیشتر