بررسی تاثیر طرح انضباط اجتماعی بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهرکاشان
1. بررسی تاثیر طرح انضباط اجتماعی بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهرکاشان

ابراهیم خلفی؛ اکبر سلیمی؛ مهدی معصوم بیگی

دوره 1399، شماره 26 ، زمستان 1399، ، صفحه 51-74

چکیده
  یکی از وظایف ذاتی پلیس پیشگیری از جرم است. پلیس هم برای انجام این مسولیت طرح‌های گوناگونی را اجرا می‌کند. در تحقیق حاضر با هدف شناسایی میزان تاثیر اجرای طرح انضباط اجتماعی بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت ...  بیشتر
نا مناسب سازی بستر وقوع جرایم محلی با رهیافت
2. نا مناسب سازی بستر وقوع جرایم محلی با رهیافت" بهره گیری از ویژگی های اجتماعی در طراحی و معماری شهری "

همایون نورایی

دوره 1398، شماره 22 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-26

چکیده
  محلات شهری ظرفیت ها و شرایط محیطی و اجتماعی دارند که با شناسایی و بهره گیری از این قابلیت ها می توان تا حدود زیادی نیاز به امنیت سازی توسط نیروهای پلیس را کاهش داد. هدف از این مقاله واکاوی مفاهیم و ابعاد ...  بیشتر
مقایسه تطبیقی عوامل محیطی مؤثر بر احساس امنیت در محلات تاریخی شهر اصفهان
3. مقایسه تطبیقی عوامل محیطی مؤثر بر احساس امنیت در محلات تاریخی شهر اصفهان

حسن بیک محمدی؛ سید محمد صائب؛ حجت حاجی علی اکبری

دوره 1394، شماره 5 ، پاییز 1394، ، صفحه 33-56

چکیده
  امنیت معنایی گسترده و دامنه‌ای وسیع دارد که در ارتباط با همه بخش‌های مختلف قرار دارد. امروزه بر این نکته اتفاق‌نظر وجود دارد که پدیده جرم و آسیب‌های اجتماعی جز لاینفک یک جامعه می‌باشد. عوامل متعددی ...  بیشتر