بررسی تاثیر طرح انضباط اجتماعی بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهرکاشان
1. بررسی تاثیر طرح انضباط اجتماعی بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهرکاشان

ابراهیم خلفی؛ اکبر سلیمی؛ مهدی معصوم بیگی

دوره 1399، شماره 26 ، زمستان 1399، ، صفحه 51-74

چکیده
  یکی از وظایف ذاتی پلیس پیشگیری از جرم است. پلیس هم برای انجام این مسولیت طرح‌های گوناگونی را اجرا می‌کند. در تحقیق حاضر با هدف شناسایی میزان تاثیر اجرای طرح انضباط اجتماعی بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت ...  بیشتر
عوامل مرتبط با موتورسیکلت سواری بدون گواهینامه در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان دهاقان بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده
2. عوامل مرتبط با موتورسیکلت سواری بدون گواهینامه در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان دهاقان بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده

زهره فردوسیان؛ محمدعلی مروتی شریف آباد

دوره 1394، شماره 4 ، تابستان 1394، ، صفحه 45-68

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر موتور سیکلت سواری بدون گواهینامه که شانس تصادفات در نوجوانان را افزایش می دهد است. عوامل رفتاری و غیر رفتاری زیادی در موتورسواری بدون گواهینامه نوجوانان دخیل است. نظریه رفتار برنامه ...  بیشتر