نقش پلیس در تأمین امنیت و جذب گردشگری (نمونه موردی شهر اصفهان)
1. نقش پلیس در تأمین امنیت و جذب گردشگری (نمونه موردی شهر اصفهان)

احمد شاهیوندی؛ مرتضی اسحاقی

دوره 1399، شماره 26 ، زمستان 1399، ، صفحه 1-21

چکیده
  از آنجایی که پلیس تأمین کننده امنیت جانی، مالی، روانی و اجتماعی گردشگران است، نقش آن در رضایت مندی و جذب تعداد بیشتر گردشگران خارجی بسیار حائز اهمیت است. هدف از انجام این تحقیق شناخت نقش پلیس در توسعة ...  بیشتر
بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت زنان با تاکید بر مراکز رفاهی و تفریحی شهر اصفهان
2. بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت زنان با تاکید بر مراکز رفاهی و تفریحی شهر اصفهان

بهناز مدنی احمد شاهیوندی؛ مرتضی اسحاقی

دوره 1399، شماره 23 ، بهار 1399، ، صفحه 137-166

چکیده
  زنان مهمترین و اثرگذار ترین افراد در جامعه و مهمترین عضو کانون هر خانواده هستند و برنامه ریزی هدفمند و راهبردی با اهداف مختلف امنیتی، فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... برای اوقات فراغت زنان ...  بیشتر
جانمایی ایستگاه های پلیس گردشگری با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری (مطالعه موردی: ایستگاه های پلیس گردشگری شهر اصفهان)
3. جانمایی ایستگاه های پلیس گردشگری با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری (مطالعه موردی: ایستگاه های پلیس گردشگری شهر اصفهان)

محسن حاجی هاشمی؛ سیده مریم عبدالهی؛ محمد حسین مشرف جوادی؛ مرتضی اسحاقی

دوره 1393، شماره 2 ، زمستان 1393، ، صفحه 1-22

چکیده
  زمینه و هدف: در این مقاله یک مدل ریاضی برای مکان یابی ایستگاه های پلیس گردشگری شهر اصفهان با رویکرد برنامه ریزی ریاضی چند هدفه ارائه شده است. روش تحقیق: روش تحقیق توصیفی پیمایشی می باشد. در این مدل، محدودیت ...  بیشتر