نقش پلیس در تأمین امنیت و جذب گردشگری (نمونه موردی شهر اصفهان)
1. نقش پلیس در تأمین امنیت و جذب گردشگری (نمونه موردی شهر اصفهان)

احمد شاهیوندی؛ مرتضی اسحاقی

دوره 1399، شماره 26 ، زمستان 1399، ، صفحه 1-21

چکیده
  از آنجایی که پلیس تأمین کننده امنیت جانی، مالی، روانی و اجتماعی گردشگران است، نقش آن در رضایت مندی و جذب تعداد بیشتر گردشگران خارجی بسیار حائز اهمیت است. هدف از انجام این تحقیق شناخت نقش پلیس در توسعة ...  بیشتر
مخاطرات ادراک شده سه گروه گردشگران فرهنگی-تاریخی، مذهبی و بوم‌شناختگر: بررسی در یک الگوی ساختاری با مطالعه موردی مقصدهای اصفهان، مشهد و پارک ملی توران
2. مخاطرات ادراک شده سه گروه گردشگران فرهنگی-تاریخی، مذهبی و بوم‌شناختگر: بررسی در یک الگوی ساختاری با مطالعه موردی مقصدهای اصفهان، مشهد و پارک ملی توران

محمد شریف تهرانی؛ احمد شاهیوندی؛ رضوان فرقانی

دوره 1394، شماره 3 ، بهار 1394، ، صفحه 97-127

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل تفاوت‌های احتمالی ادراک سه گروه گردشگران فرهنگی-تاریخی، مذهبی و اکوتوریسمی (بوم شناختگر) از متغیرهای میزان اطمینان به پلیس، تجربه بازدید قبلی از مقصد، عدم تجربه جرم در زمان ...  بیشتر
تحلیل تأثیر مولفه های اجتماعی- محیطی بر احساس امنیت (مطالعه موردی:مناطق 8 و 12 شهرداری اصفهان)
3. تحلیل تأثیر مولفه های اجتماعی- محیطی بر احساس امنیت (مطالعه موردی:مناطق 8 و 12 شهرداری اصفهان)

عنایت اله میرزایی؛ احمد شاهیوندی

دوره 1393، شماره 2 ، زمستان 1393، ، صفحه 113-135

چکیده
  زمینه و هدف: امروزه عنصر اصلی نظم، امنیت و پایداری به میزان سرمایه اجتماعی، میزان پایبندی به تعهدات ارزشی و دینی و رسانه های مرتبط با آن جامعه باز می گردد. با توجه به افزایش مهاجرت به شهر اصفهان، مناطق ...  بیشتر